Vesti

Odluka o izboru projekata od javnog interesa za opštinu Inđija u 2018. godini

naslovJedneVesti
18.04.2018

Na osnovu člana 17. Pravilnika o bližim kriterijumima, načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine Inđija udruženjima, za realizovanje programa i projekata od javnog interesa za opštinu Inđija („Službeni list opštine Inđija“, broj 3/17),

Opštinsko veće opštine Inđija, na sednici održanoj dana 18.04.2018.godine, donelo je

ODLUKU

O DODELI SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE INĐIJA UDRUŽENjIMA,

ZA REALIZOVANjE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU INĐIJA, ZA 2018. GODINU

Potpisanu i overenu Odluku možete pronaći ovde.

PRETRAGA VESTI
Tekst:
Datum: