Vesti

Pomoć u kući „4+1” i u Čortanovcima i Jarkovcima

naslovJedneVesti
09.02.2016

Usluge geronto-domaćica u okviru udruženja „4+1 – pomoć u kući starijim licima” od početka 2016. godine pružaju se i u naseljenim mestima Čortanovci i Jarkovci, čime je obuhvaćena čitava opština Inđija. Besplatnu pomoć u kući dobija 210 korisnika u 180 domaćinstava, a ceo projekat finansira Opština Inđija preko projektnih aktivnosti.

Koordinatorka udruženja Anita Kovačević Kostecki rekla je da su geronto-domaćice udruženja prošle licenciranje, odnosno integralnu obuku pomoći u kući s bazičnom negom na osnovu čega je organizacija dobila potvrdu Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu da može da obavlja ovaj posao.

– Geronto-domaćice, pored održavanja higijene stambenih prostorija, čišćenja, usisavanja, pranja, sušenja i peglanja veša, svojim korisnicima kupuju namirnice na pijaci, u prodavnici, donose lekove iz ambulante, dnevnu štampu, knjige iz biblioteke, a u vreme hladnih zimskih dana pomažu i oko ogreva, lože vatru, čiste sneg, peći i drugo. Pojedinim korisnicima obezbeđeno je i ogrevno drvo, a u saradnji s Kabinetom Predsednika opštine uručeni su im i paketi jednokratne pomoći – izjavila je Anita Kovačević Kostecki, zahvalivši se i javnim preduzećima „Komunalac”, „Ingas” i „Vodovod i kanalizacija” na saradnji i pomoći.

Osim osnovne pomoći starim licima, značaj ovog projekta je i u tome što je preko Nacionalne službe za zapošljavanje angažovana teško upošljiva kategorija lica – žene starosti preko 50 godina, koje se na evidenciji republičkog biroa za zapošljavanje nalaze dugi niz godina.

Slavica Rodić, odbornica u SO Inđija i predsednica Skupštine organizacije „4+1 – pomoć u kući starijim licima”, zahvalila se Opštini Inđija koja, kako je rekla, ima i sluha i duha da izdvaja sredstva za jednu ovako važnu populaciju.

– S ponosom možemo reći da je od 2016. godine ovim uslugama pokrivena cela opština Inđija. Svesni smo da je našim korisnicima potrebno više usluga od onih koje naša organizacija trenutno nudi, ali i u ovim okolnostima naše geronto-domaćice im pružaju više od osnovnog. Ponosna sam i na sve naše zaposlene koji s puno poštovanja i ljubavi ulaze u domove naših korisnika – izjavila je Slavica Rodić, istakavši da je Opština Inđija pokazala i dokazala da je socijalno-odgovorna institucija, budući da pokriva širok opseg socijalnih usluga te da u poslednje dve godine nije bilo smanjenja izdvajanja iz opštinskog budžeta.

– Naprotiv, bilo je i povećanja – istakla je Slavica Rodić.

Prilikom pokretanja ove aktivnosti još 2004. godine pošlo se od nekoliko činjenica. Ubrzan je porast broja starih osoba, domski smeštaj je za većinu njih skup, a često se javlja i snažan otpor prema smeštaju u staračke domove i napuštanju svog dugogodišnjeg okruženja. Usled teške pokretljivosti veliki broj korisnika je usamljen, izolovan pa ovaj vid pomoći veoma pozitivno utiče na njihovo psihičko stanje.

Tokom godina, potrebe starijih i obim posla se povećavao pa su usluge postepeno proširene i na druga naseljena mesta u opštini – najpre na područje Beške (od februara 2012. godine), a ubrzo potom i u Ljukovu (od januara 2013. godine). Angažovanje gerontoloških domaćica u ovim naseljenim mestima sve vreme je finansirala Opština Inđija, u cilju podrške i pomoći starim licima i samačkim domaćinstvima, ne bi li im se olakšala svakodnevnica.

Jednokratna podrška ovom projektu stigla je 2009. godine od Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i socijalnu politiku, a od juna 2015. godine i od Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, kada je organizaciji „4+1” odobreno milion dinara preko konkursa za programe akcionog plana zapošljavanja, tj. finansiranje javnih radova. Tada su usluge proširene i na Maradik, Krčedin, Slankamenačke Vinograde, Novi i Stari Slankamen i Nove Karlovce.

Primarni cilj pružanja pomoći u kući je poboljšanje kvaliteta života našim starijim sugrađanima. Kriterijumi za ostvarivanje prava na ove usluge su starije osobe koji žive u samačkim ili dvočlanim domaćinstvima, imaju preko 65 godina i primanja po domaćinstvu manja od 25.000 dinara. Podaci o korisnicima prikupljaju se direktno na terenu, zatim iz Centra za socijalni rad „Dunav” koji je i partner na projektu, ali i uz pomoć mesnih kancelarija.

PRETRAGA VESTI
Tekst:
Datum: