Vesti

Predsednik Petar Filipović: Svakodnevna briga o starijim sugrađanima je naša misija

naslovJedneVesti
01.10.2015

Predsednik opštine Inđija Petar Filipović, povodom obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba, posetio je nekoliko novih korisnika Udruženja „4+1 – pomoć u kući starijim licima“, u Novim Karlovcima, Novom Slankamenu i Krčedinu.

Tom prilikom, predsednik opštine čestitao je praznik starijim sugrađanima i istakao da Opština Inđija svakodnevno pruža pomoć i brine o starijim licima.

„Političari obično izgovaraju floskulu da naših starijih sugrađana treba da se setimo svaki dan, a ne samo danas. Kod nas to nije slučaj. Opština Inđija svakodnevno pruža pomoć starijim licima i samačkim domaćinstvima kroz aktivnosti Udruženja ‘4+1’, čije geronto-domaćice trenutno vode brigu o 177 korisnika u 154 domaćinstava. Na taj način nastojimo da im pomognemo, pre svega u njihovoj svakodnevnici, na praktičan način, od čišćenja kuće do nabavke lekova“, izjavio je predsednik Filipović, istakavši da će Opština Inđija pronaći način da proširi usluge organizacije „4+1“ u narednoj godini:

„Tu pre svega mislim na popravke bele tehnike i sitnijih građevinskih radova. Trudićemo se da za narednu budžetsku godinu pronađemo sredstva kojima bismo još više poboljšali kvalitet života naših starijih sugrađana“, rekao je predsednik opštine.

On je takođe podsetio da usluge pomoći u kući nisu jedini način pomoći starijim osobama:

„Od kad postoji javni prevoz u našoj opštini, preko 9.000 penzionera se potpuno besplatno vozi našim javnim prevozom. Dakle, učiniću sve što je do mene da pomognem našim starijim sugrađana i sigurno je da ih nećemo zaboraviti. To govore i naša dela“, poručio je Petar Filipović.

Opština Inđija je, u saradnji s udruženjem „4+1“, povodom Međunarodnog dana starijih obezbedila i prigodne poklone za 177 korisnika u 154 domaćinstva koji koriste usluge geronto-domaćica.

Proširena delatnost organizacije „4+1 – pomoć u kući starijim licima“

Dobročinstvo je jedino bogatstvo koje se umnožava deljenjem

Organizacija „4+1 “ pruža pomoć starim licima od 2004. godine. Iako se delatnost u početku bazirala samo na Inđiju, vremenom su se usluge geronto-domaćica proširivale i u druga naseljena mesta naše opštine. Jedanaest godina kasnije, od juna 2015. godina, uslugu osam geronto-domaćica danas dobija 154 domaćinstava, odnosno 177 korisnika u devet naseljenih mesta opštine Inđija!

Veliki porast starog stanovništva, kao i njihovo interesovanje za ovom uslugom, doveli su do potrebe da se usluge pomoći u kući, osim u Inđiji, prošire najpre na područje Beške (od februara 2012. godine), a ubrzo potom i u Ljukovu (od januara 2013. godine). Angažovanje gerontoloških domaćica u ovim naseljenim mestima sve vreme je finansirala Opština Inđija, u cilju podrške i pomoći starim licima i samačkim domaćinstvima, ne bi li im se olakšala svakodnevnica.

Primarni cilj pružanja pomoći u kući je poboljšanje kvaliteta života našim starijim sugrađanima koji žive u samačkim ili dvočlanim domaćinstvima, imaju preko 65 godina i primanja po domaćinstvu manja od 25.000 dinara. To su ujedno i osnovni kriterijumi za ostvarivanje prava na uslugu pomoći u kući „4+1“. Podaci o korisnicima prikupljaju se direktno na terenu, zatim iz Centra za socijalni rad „Dunav“ koji je i partner na projektu, ali i uz pomoć mesnih kancelarija.

Jednokratna podrška ovom projektu stigla je 2009. godine od Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i socijalnu politiku, a od juna ove godine i od Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Naime, organizaciji „4+1“ odobreno je milion dinara preko konkursa za programe akcionog plana zapošljavanja, tj. finansiranje javnih radova.

Na ovaj način angažovane su četiri nove geronto-domaćice, što je rezultiralo i proširenjem usluga i u druga naseljena mesta naše opštine. Osim osnovne pomoći starim licima, prednost ovog projekta je i u tome što je preko Nacionalne službe za zapošljavanje angažovana teško upošljiva kategorija lica – žene starosti preko 50 godina, koje se na evidenciji republičkog „biroa“ za zapošljavanje nalaze više od 20 godina.

Prilikom pokretanja ove aktivnosti pošlo se od nekoliko činjenica. Pre svega, beleži se ubrzan porast broja starih osoba. Domski smeštaj je za većinu njih skup oblik društvene pomoći, a često se javlja i snažan otpor prema smeštaju u staračke domove i napuštanju svog dugogodišnjeg okruženja.

Usled teške pokretljivosti veliki broj korisnika je usamljen, izolovan, pa ovaj vid pomoći veoma pozitivno utiče na njihovo psihičko stanje. Geronto-domaćice, pored održavanja higijene stambenih prostorija (čišćenje, usisavanje i slično), pranja, sušenja i peglanja veša, svojim korisnicima kupuju namirnice na pijaci, u prodavnici, donose lekove iz ambulante, dnevnu štampu, knjige iz biblioteke, a u vreme hladnih zimskih dana pomažu i oko ogreva, lože vatru, čiste peći i drugo.

Trenutno, pomoć u kući u Inđiji dobija 54 domaćinstava (57 korisnika), u Beški 21 domaćinstvo (24 korisnika), u Ljukovu 14 domaćinstava (15 korisnika), a od juna ove godine geronto-domaćice obilaze devet domaćinstava (11 korisnika) u Novim Karlovcima, 15 domaćinstava i 19 korisnika u Novom Slankamenu, četiri domaćinstva i pet korisnika u Starom Slankamenu; u Krčedinu pomoć dobija 13 domaćinstava (18 korisnika), u Slankamenačkim Vinogradima tri domaćinstva i isto toliko korisnika, dok se u Maradiku prijavilo 25 korisnika u 21 domaćinstvu. Planira se da i Čortanovci i Jarkovci od decembra dobiju uslugu pomoći u kući „4+1“ te bi time sva naseljena mesta inđijske opštine bila pokrivena ovom delatnošću.Međunarodni dan starijih – 1. oktobarMeđunarodni dan starijih – 1. oktobarMeđunarodni dan starijih – 1. oktobarMeđunarodni dan starijih – 1. oktobarMeđunarodni dan starijih – 1. oktobarMeđunarodni dan starijih – 1. oktobarMeđunarodni dan starijih – 1. oktobarMeđunarodni dan starijih – 1. oktobarMeđunarodni dan starijih – 1. oktobarMeđunarodni dan starijih – 1. oktobarPRETRAGA VESTI
Tekst:
Datum: