Vesti

Priprema mehanizama za sprovođenje Strategije LER 2014 – 2020

naslovJedneVesti
30.09.2014

Skupština opštine Inđija usvojila je Akcioni plan – Strategija lokalnog ekonomskog razvoja opštine Inđija 2014 – 2020 na sednici održanoj 19. septembra. Nakon javnog uvida i usvajanja u Skupštini opštine Inđija, pristupiće se i razradi mehanizama za njeno sprovođenje.

Prema rečima Dejana Jekića, pomoćnika predsednika opštine Inđija za lokalni ekonomski razvoj, sledeći korak je uspostavljanje Privrednog tima radi praćenja sprovođenja Strategije.

„Nakon usvajanja Strategije LER sledi po planu institucionalno uspostavljanje Privrednog tima za praćenje realizacije akcionog plana SLER. Članovi Privrednog tima će biti iz privatnog i javnog sektora, učesnici partnerskih foruma i radnih grupa koji su bili aktivni u izradi akcionog plana. Ideja je da Privredni tim postane čvrsta veza, konekcija i nepolitički kanal komunikacije opštinskih struktura i poslovne zajednice“, istakao je Dejan Jekić.

Podsetimo, Akcioni plan – Strategija lokalnog ekonomskog razvoja opštine Inđija, izrađen je u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, sa kojom je potpisan Ugovor o zajedničkom sufinansiranju.

U izradi Strategije lokalnog ekonomskog razvoja opštine Inđija bili su uključeni predstavnici privrednog i javnog sektora lokalne zajednice, kroz realizaciju ankete, partnerskih foruma i prethodno održanih sastanaka radnih grupa iz tri sektora (Industrija – mala i srednja i preduzeća, Poljoprivreda i Turizam i usluge).

Predlog Strategije je potom stavljen na javni uvid. Predstavnici lokalne poslovne zajednice imali su mogućnost da daju svoj komentar, kritiku i predloge u vezi sa navedenim akcionim planom, a nakon uzimanja u obzir svih pristiglih komentara, usledilo je i njegovo usvajanje na sednici SO Inđija, koja se održala 19. septembra.

PRETRAGA VESTI
Tekst:
Datum: