OБЈАВЉИВАЊЕ ПОРЕСКИХ АКАТА

Референтна каматна стопа Народне банке Србије
Контролнa листa 1 - Локалне пореске администрације
Контролнa листa 2 - Локалне пореске администрације

ИзвештајиОдлуке за локалну пореску управу 

2020
Обрасци пореске управе

Образац ППИ1 за правна лица можете преузети овде>>

Прилог уз образац ППИ1 за правна лица можете преузети овде>>

Подприлог уз образац ППИ1 можете преузети овде>>

Прилог 2 уз образац ППИ1 за правна лица можете преузети овде>>

Образац пријаве за накнаду за унапређење и заштите животне средине можете преузети овде

Захтев за издавање пореског уверења о измиреним јавним приходима за ФИЗИЧКА ЛИЦА и ПРАВНА ЛИЦА

Преглед уплатних рачуна преузети овде>>

Зaхтев зa одлaгaње плaћaњa дуговaног порезa

Образац пријаве за утврђивање Комуналне Таксе

Образац пријаве за утврђивање обавезе -НКЈП

Пореска пријава ППИ-2 од 01.01.2019.