Документа


Статут општине Инђија

Буџет Општине Инђија

Стратегија одрживог развоја општине Инђија 2015 - 2020

Стратегија локалног економског развоја општине Инђија 2014 - 2020 

Програм капиталних инвестиција 2015 - 2019

Локални план управљања отпадом 2010-2020. године

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА, ЗАПОШЉАВАЊА, ЗДРАВЉА И СТАНОВАЊА РОМА У ОПШТИНИ ИНЂИЈА 2016 - 2020 године

Одлуке

Решења

Просторни план општине Инђија

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Инђија


Одлука о изменама Одлуке о утврђивању стопе пореза на имовину

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2018. годину 

ПРЕТХОДНА СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ НАВОДЊАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПОВРШИНА У ОПШТИНИ ИНЂИЈА

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији Општине Инђија


Обрасци о броју запослених


Образац података о броју запослених за месец јул 2020. можете погледати овде.
Образац података о броју запослених за месец мај 2020. можете погледајте овде
Образац података о броју запослених за месец јун 2019. можете погледајте овде
Образац података о броју запослених за месец октобар 2019. можете погледајте овде
Образац података о броју запослених за месец новембар 2019. можете погледајте овде


Обрасци Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне срединеУпутство за регистрацију стамбене заједницеНапомена: Сва наведена документа странке могу преузети и на шалтеру број 7 у пријемној канцеларији Општине, адреса улица Цара Душана бр. 1 у Инђији, или у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, адреса Новосадски пут бб у Инђији (зграда ПЦ "Адаси"). Све додатне информације могу се добити на тел. бр. 022/560012 или моб. тел. бр. 060/3887886 (Бранко Јеловац).