indjija.net

Humanitarne organizacije

 

CRVENI KRST INĐIJA

Adresa: Vojvode Stepe 34, Inđija

Tel / Fax:

+381 22 561445

 

DRUŠTVO ZA BRIGU O DECI I OMLADINI SA POSEBNIM POTREBAMA «MOJ SVET»

Adresa: Cara Dušana 9

Telefon:

560-540, 558-880

 

4 PLUS 1

Adresa: Vojvode Stepe 40

Telefon/faks:

510-030

 

KOLO SRPSKIH SESTARA

Adresa: Kralja Petra I 1

 

MEĐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA SLEPIH I SLABOVIDNIH INĐIJA-STARA PAZOVA

Adresa: Vojvode Stepe 34

Telefon:

552-645

 

DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI «DIJABETES»

Adresa: Slobodana Bajića 5

 

UDRUŽENjE RATNIH VOJNIH INVALIDA

Adresa: TC Sloboda, suteren lokal 9 i 10

 

UDRUŽENjE RATNIH I MIRNODOPSKIHINVALIDA SRBIJE

Opštinska organizacija Inđija

Adresa: Blok 63 15/23

Telefon:

551-416

 

UDRUŽENjE RATNIH VOJNIH ZAROBLjENIKA II SVETSKOG RATA

Adresa: Zmaj Jovina 12