Kolektivno stanovanje - dokumentacija

Informacija

Potrebna dokumentacija za objekte kolektivnog stanovanja u Inđiji

indjija.net

Investitor : MIHAJLOVIĆ JOVO

Objekat :

Lokacija : Novosadska od 27-33 blok 27 Inđija, na k.p. 107 KO Inđija

Dokumentaciju možete preuzeti na ovom linku >>

 

Datum ažuriranja : 05.03.2012.

 


indjija.net

Investitor : „BON-KOMERC “ D.O.O.

Objekat : "Moskva"

Lokacija : Novosadska 21na k.p.98/1 KO Inđija, blok 27 Inđija

Dokumentaciju možete preuzeti na ovom linku >>

 

Datum ažuriranja : 05.03.2013.

 


indjija.net

Investitor : „TRADEUNIQUE “ D.O.O

Objekat : TQ Centar

Lokacija : Ulica Vojvode Stepe , na k.p.br. 2063 KO Inđija, Blok 38

Dokumentaciju možete preuzeti na ovom linku >>

 

Datum ažuriranja : 05.03.2012.

 


indjija.net

Investitor : AD „GRADITELJ“

Objekat :

Lokacija : Jug Bogdanova 8, na k.p. br. 243/1 KO Inđija u bloku 43

Dokumentaciju možete preuzeti na ovom linku >>

 

Datum ažuriranja : 05.03.2013.

 


123