OBJAVLJIVANJE PORESKIH AKATA

Referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije

Kontrolna lista 1 - Lokalne poreske administracije

Kontrolna lista 2 - Lokalne poreske administracije


Izveštaji


Plan inspekcijskog nadzora inspektora za kancelarijsku, terensku kontrolu i naplatu za 2017. godinu - Odeljenje za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda

Odluke za lokalnu poresku upravu 
2017

2016

Rešenje o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Inđija

Odluka o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu, određivanju zona i utvrđivanju koeficijenta za svaku zonu na teritoriji opštine inđija

OBJAVLJIVANJE PORESKIH AKATA

Poreski akti Odeljenja za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda – Opštinske uprave Inđija koji se smatraju dostavljenim u smislu čl. 36. stav 10 u vezi sa stavom 3 i 4. ovog člana - 

Spisak za novembar 2015. 


2014

Odluka o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu, određivanju zona i utvrđivanju koeficijenta za svaku zonu na teritoriji opštine inđija

Odluka o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Inđija

OBAVEŠTENJA

28.01.2013.

Članom 7. stavom 6. tačka 8. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. Glasnik RS” br. 80/02 … 53/10) a u vezi sa članom 3. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. Glasnik RS” br. 101/11) i člana 3. stav 2. ispravkom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. Glasnik RS” br. 2/2012) regulisano je da Poreska uprava mora kvartalno da objavi obaveštenje o iznosima poreskog duga svih poreskih obveznika.

Imajući u vidu navode u Zakonu, Odeljenje za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda Opstinske uprave Inđija objavljuje spisak poreskih dužnika.

SPISAK DUŽNIKA NA DAN 31.12.2013.GOD. POGLEDAJTE OVDE

SPISAK DUŽNIKA NA DAN 30.09.2013.GOD. POGLEDAJTE OVDE

SPISAK DUŽNIKA NA DAN 30.06.2013.GOD. POGLEDAJTE OVDE

SPISAK DUŽNIKA NA DAN 30.03.2012.GOD. POGLEDAJTE OVDE

SPISAK DUŽNIKA NA DAN 30.06.2012.GODPOGLEDAJTE OVDE

SPISAK DUŽNIKA NA DAN 30.09.2012.GOD. POGLEDAJTE OVDE

SPISAK DUŽNIKA NA DAN 31.12.2012.GODPOGLEDAJTE OVDE

Obrasci poreske uprave

Obrazac PPI1 za pravna lica možete preuzeti ovde>>

Prilog uz obrazac PPI1  za pravna lica možete preuzeti ovde>>

Podprilog uz obrazac PPI1 preuzmite ovde

Prilog 2 uz obrazac PPI1  za pravna lica možete preuzeti ovde>>

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim javnim prihodima za FIZIČKA LICA i PRAVNA LICA

Pregled uplatnih računa preuzeti ovde>>

 Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza

Obrazac prijave  za utvrđivanje komunalne takse

Obrazac prijave za utvrđivanje obaveze - NKJP

Poreska prijava PPI-2 od 01.01.2019.


 

indjija.net

Samodoprinosi

Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija

Odluka o uvođenju samodoprinosa za obrazovanje na teritoriji Opštine Inđija za period od 01.jula 2005. do 30.juna 2010. godine 1% na plate ("Službeni list opština Srema", broj 15/05) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Novi Slankamen za period od 01.jula 2005. do 30.juna 2010. godine 2% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 15/05) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Novi Karlovci za period od 01.marta 2005. do 28.februara 2010. godine 1% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 2/05) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Maradik za period od 01.januara 2006. do 31.decembra 2010. godine 2% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 27/05) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Jarkovci za period od 01.septembra 2003. do 31.avgust 2008. godine 2% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 17/03) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Ljukovo za period od 01.jula 2004. do 30.juna 2009. godine 1% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 11/04) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Stari Slankamen za period od 01.januar 2005. do 31.decembar 2009. godine 1% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 30/04) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa za kanalizaciju u naseljenom mestu Inđija za period od 01.jula 2000. do 30.juna 2010. godine 2,5% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 5/2000) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Krčedin za period od 01.februara 2006. do 31. decembar 2010. godine 2% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 2/06) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Čortanovci za period od 01.juna 2006. do 31.maja 2011. godine 1,5% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 11/06) pogledajte ovde