indjija.net

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine opštinske uprave Opštine Inđija je na osnovu člana 14. Odluke o opštinskoj upravi Opštine Inđija ("Sl. List Opština Srema" br. 25/08) i na osnovu člana 134. stav 2 Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. Glasnik RS" br. 72/09 i 81/09) organ nadležan za izdavanje građevinskih dozvola na teritoriji opštine Inđija.

Članom 56. stav 6. Zakona o planiranju i izgradnji propisano je daorgan nadležan za izdavanje lokacijskih dozvola vodi evidenciju o izdatim lokacijskim dozvolama, a spisak izdatih lokacijskih dozvola se obajavljuje i u elektronskom obliku i dostupan je putem interneta.

Registar lokacijskih dozvola (januar 2015.)