Назив актуелне јавне набавке
Документација
Рок за достављање понуда


25/2020 услуга -„Превентивне мере и координација по Програму Предшколско васпитање и образовање обликоване по партијама: Партија 1: Доградња вртића на објекту „НЕВЕН“ у Инђији“
13.08.2020. 09.00h

ЈНМВ бр. 24/2020 услуга -„Превентивне мере и координација по Програму Организација саобраћаја и инфраструктуре, путеви, улице и др. обликована по партијама: Партија 6 - Извођење радова на изградњи саобраћајнице са пратећом инфраструктуром и јавном расветом у улици НОВА 2 - прва фаза“
12.08.2020. 09.00h

ЈНМВ услуга 23/2020 - Стручни надзор над извођењем радова на изградњи саобраћајнице са пратећом инфраструктуром и јавном расветом у улици Нова 2 – I фаза.“
11.08.2020. 11.00h

12345...
Назив завршене јавне набавке
Документација
Рок за достављање понуда
9/2020 „Лаптопови за вуковце у школској 2018/2019 години, за истакнуте спортисте и ученике“
25.03.2020. 11.00h

8/2020 „Услуга мониторинга - мерење буке и квалитета ваздуха на територији општине Инђија“
20.03.2020. 11.00h


12345...

2020. година

06.01.2020.
Одлуком Начелника Општинске управе општине Инђија број 404-1/2020-IV од дана 06.01.2020. године донет је План јавних набавки за 2020. годину.

Табеларни приказ плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде


11.02.2020.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-28/2020-II од дана 07.02.2020. године донет је План јавних набавки Председника општине и Председника СО Инђија за 2020. годину.

Одлуку о доношењу Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде
Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде


13.02.2020.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-28-2/2020-II од дана 12.02.2020. године извршена је прва измена и допуна Плана јавних набавки Председника општине и Председника СО Инђија за 2020. годину.

Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде
Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде


06.03.2020.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-28-3/2020-II од дана 26.02.2020. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника општине и СО Инђија за 2020. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде


18.03.2020.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-28-4/2020-II од дана 16.03.2020. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника општине и СО Инђија за 2020. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде


16.04.2020.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-28-5/2020-II од дана 10.04.2020. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2020. годину.

Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде


03.06.2020.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-28-6/2020-II од дана 01.06.2020. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника општине и СО Инђија за 2020. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде


01.07.2020.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-28-7/2020-II од дана 29.06.2020. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника општине и СО Инђија за 2020. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде


Усклађeни план јавних набавки ОУ погледајте овде


Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке од 10.07.2020. године погледајте овде


05.08.2020.
Усклађени план јавних набавки ОУ - ПРВА ИЗМЕНА - погледајте овде