Naziv aktuelne javne nabavke
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda

25/2020 услуга -„Превентивне мере и координација по Програму Предшколско васпитање и образовање обликоване по партијама: Партија 1: Доградња вртића на објекту „НЕВЕН“ у Инђији“
13.08.2020. 09.00h

ЈНМВ бр. 24/2020 услуга -„Превентивне мере и координација по Програму Организација саобраћаја и инфраструктуре, путеви, улице и др. обликована по партијама: Партија 6 - Извођење радова на изградњи саобраћајнице са пратећом инфраструктуром и јавном расветом у улици НОВА 2 - прва фаза“
12.08.2020. 09.00h

ЈНМВ услуга 23/2020 - Стручни надзор над извођењем радова на изградњи саобраћајнице са пратећом инфраструктуром и јавном расветом у улици Нова 2 – I фаза.“
11.08.2020. 11.00h

22/2020 услуга -„Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја ( Израда пројекта за мапирање ризика на локалним путевима општине Инђија, израда студије за идентификацију црних тачака на путевима са предлогом мера, израда анализе безбедности саобраћаја у зонама аутобуских стајалишта на путевима општине Инђија)“
07.08.2020. 10.00h

12345
Naziv završene javne nabavke
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda
9/2020 „Лаптопови за вуковце у школској 2018/2019 години, за истакнуте спортисте и ученике“
25.03.2020. 11.00h

8/2020 „Услуга мониторинга - мерење буке и квалитета ваздуха на територији општине Инђија“
20.03.2020. 11.00h


12345...

2020. godina

06.01.2020.
Odlukom Načelnika Opštinske uprave opštine Inđija broj 404-1/2020-IV od dana 06.01.2020. godine donet je Plan javnih nabavki za 2020. godinu.

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2020. godinu preuzmite ovde


11.02.2020.
Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-28/2020-II od dana 07.02.2020. godine donet je Plan javnih nabavki Predsednika opštine i Predsednika SO Inđija za 2020. godinu.

Odluku o donošenju Plana javnih nabavki za 2020. godinu preuzmite ovde
Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2020. godinu preuzmite ovde


13.02.2020.
Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-28-2/2020-II од 12.02.2020. godine izvršena je prva izmena i dopuna Plana javnih nabavki Predsednika opštine i Predsednika SO Inđija za 2020. godinu.

Odluku o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu preuzmite ovde
Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2020. godinu preuzmite ovde


06.03.2020.
Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-28-3/2020-II од 26.02.2020. godine izvršena je izmena i dopuna Plana javnih nabavki Predsednika opštine i SO Inđija za 2020. godinu.

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2020. godinu preuzmite ovde


18.03.2020.
Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-28-4/2020-II од 16.03.2020. godine izvršena je izmena i dopuna Plana javnih nabavki Predsednika opštine i SO Inđija za 2020. godinu.

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2020. godinu preuzmite ovde


16.04.2020.
Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-28-5/2020-II од 10.04.2020. godine izvršena je prva izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2020. godinu.

Odluku o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu preuzmite ovde
Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2020. godinu preuzmite ovde


3.06.2020.
Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-28-6/2020-II од 01.06.2020. godine izvršena je izmena i dopuna Plana javnih nabavki Predsednika opštine i SO Inđija za 2020. godinu.

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2020. godinu preuzmite ovde


01.07.2020.
Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-28-7/2020-II од 29.06.2020. godine izvršena je izmena i dopuna Plana javnih nabavki Predsednika opštine i SO Inđija za 2020. godinu.

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2020. godinu preuzmite ovde


Usklađeni plan javnih nabavki OU pogledajte ovde


Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke od 10.07.2020. godine pogledajte ovde


05.08.2020.
Usklađeni plan javnih nabavki OU - PRVA IZMENA - pogledajte ovde