Састанак делегације Општине Инђија и Факултета за индустрију и технологију у Шиђачуангу