Како функционише Систем 48?

За решавање Ваших проблема сада је довољан један једини телефонски позив, СМС порука или приступ интернету и ово порталу. Цео систем је осмишљен да би Вама био на услузи и као такав Вам стоји на располагању 24 сата дневно.

  • По цени локалног разговора можете пријавити проблем током 24 сата 365 дана годишње
  • У најкраћем року дежурне службе јавних предузећа излазе на терен
  • У рок од 48 сати ћете добити одговор о статусу решавања вашег проблема

Развој СИСТЕМа 48 поспешује позицију наше локалне самоуправе и тиме нас ставља далеко испред осталих општина што ће нам омогућити привлачење инвестиција и отварање нових радних места.

СИСТЕМ 48 представља јединствен информациони суистем у Европи којим се у року од само 48 сати решавају проблеми грађана. Служи за боље управљање оптином и квалитетнијом контролом јавних предузећа.

Обједињујући рад свих јавних предузећа у општини Систем 48 омогућава решавање проблема и захтева грађана, располагање средствима на нов, модеран и функционалан начин заснован искључиво на техничким подацима и чињеницама.

Систем је у потпуности у функцији грађана који помоћу њега лакше и брже решавају проблем из домена комуналних предузећа.

Општина Инђија, у циљу што ефикаснијег рада и боље комуникације са грађанима, је успоставила рад Кол центра. Референту који брине о свим примедбама или похвалама служби које су у саставу општине и јавних предузећа чији је оснивач општина можете се обратити на следећи начин:

  • лично (доласком грађана на шалтер бр. 17 у згради општине)
  • телефоном на број 022/555-588 на који се у току рада јавља референт, а у осталом времену можете оставити поруку коју ће забележити говорни апарат
  • путем СМС поруке на телефон број 065/5555-880
  • преко портала општине Инђија који се налази на овој страни

Ако желите да Вас референт информише о статусу поднетог захтева, оставите податке како би референт могао да Вам одговори (Телефон или/и СМС или/и е-маил) Ако нисте сигурни које је врсте Ваш захтев, изаберите "НЕКИ ДРУГИ ЗАХТЕВ" са дна листе захтева.