Obilazak Novih Karlovaca, Novog i Starog Slankamena