Asfaltiranje bočne saobraćajnice u severoistočnoj radnoj zoni