Potpisivanje Memoranduma-energetski efikasna lokalna samouprava