Јавни позив за набавку новог трактора

thumb

У складу са чланом 8. Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, расписало је Јавни позив за подношење захтева за одобравање ...

Више

Пријава стања на пчелињацима у априлу

thumb

Према члану 12, став 2 Правилника о начину обележавања пчелињих друштава и регистрацији пчелињака(„Службени гласник РС“ број 54/10), пчелар је дужан да два пута годишње и то од 1. до 30. априла и од 1. до 31. октобра пријави редовно стање ...

Више

Конкурс АПВ за финансирање инвестиција у пчеларство

thumb

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији  у АП Војводини у 2017. години. Циљ Конкурса је повећање пчеларске ...

Више

Продужен конкурс у Грундфосу за раднике са средњом и вишом стручном спремом

thumb

Данска компанија Грундфос продужила је конкурс за још 10 дана за нова радна места на позицији техничар одржавања и супервизор производње. За техничара производње неопходно је да су кандидати из електротехничке струке, док се за ...

Више

Расписани конкурси за пластенике, наводњавање и противградне мреже

thumb

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је три конкурса за доделу бесповратних средстава за суфинансирање, и то: -за набавку конструкције за објекте заштићеног простора(пластенике), -за набавку опреме за ...

Више

Грундфос тражи раднике са средњом и вишом стручном спремом

thumb

Данска компанија Грундфос расписала је конкурс за нова радна места на позицији техничар одржавања и супервизор производње. За техничара производње неопходно је да су кандидати из електротехничке струке, док се за место супервизора производње ...

Више

Захтеви за биљну производњу од 1. марта

thumb

Министарство пољопривреде и заштите животне средине је у Службеном гласнику РС број 9/16 од 5. фебруара 2016. године објавило Правилник о изменама правилника о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева ...

Више

Кредити Покрајинског фонда за развој пољопривреде

thumb

Покрајински фонд за развој пољопривреде расписао је конкурсе за доделу кредита за: -Набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне), -Набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара, -Набавку опреме за ...

Више

Правилник за подизање вишегодишњих засада воћака, винове лозе и хмеља

thumb

Овим правилником ближе се прописују подстицаји програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизања стандарда квалитета, који обухватају подршку за инвестиције у пољопривредну производњу кроз подстицање подизања ...

Више

Регистрација и обнова пољопривредних газдинстава

thumb

Регистрација и обнова пољопривредног газдинства је први и основни корак у коришћењу државних мера и подстицаја у пољопривреди. Претходних година пољопривредни произвођачи су имали законски рок за обнову и регистрацију газдинстава. Закон о ...

Више