Predstavljeni krediti Razvojnog fonda Vojvodine

thumb

Predstavnici Razvojnog fonda Vojvodine predstavili su nove kreditne linije namenjene poljoprivrednim gazdinstvima, pravnim licima i preduzetnicima. Kamatne stope iznose 2 ili 3% za korisnike koji poslovanje obavljaju u opštinama iz prve i druge ...

Grundfos traži nove radnike

thumb

Danska kompanija Grundfos raspisala je konkurs za prijem novih 20 radnika u proizvodnji. Uslovi za prijem u radni odnos je posedovanje diplome III ili IV stepena stručne spreme kao i iskustvo na istim ili sličnim ...

Konkurs APV - hladnjače, sušare, prerada uljarica

thumb

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisalo je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za hladnjače, mašine, opremu za preradu uljarica i sušare za aromatično, začinsko i lekovito bilje u ...

Konkurs APV - navodnjavanje

thumb

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinanisiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2017. ...

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća

thumb

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu ...

Konkurs - osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja na teritoriji opštine Inđija

thumb

Na osnovu odluke o budžetu opštine Inđija, Odluke o otvaranju budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Inđija i Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Inđija za 2017. godinu, ...

Opštinski konkursi - investicije u fizička sredstva i osemenjavanje

thumb

Na osnovu odluke o budžetu opštine Inđija, Odluke o otvaranju budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Inđija i Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Inđija za 2017. godinu ...

Opština Inđija je zaključila ugovore o subvencionisanju dela kamatne stope za kratkoročne kredite sa poslovnim banakama

thumb

Opština Inđija je zaključila ugovore o subvencionisanju dela kamatne stope za kratkoročne kredite za obrtna sredstva za pravna lica i preduzetnike sa sedištem na teriotoriji opštine Inđija sa sledećim poslovnim banakama: - Komercijalna ...

IGB Automotive traži 100 novih radnika

thumb

Kompanija IGB Automotive u saradnji sa opštinom Inđija, organizuje Dane karijere povodom raspisivanja konkursa za prijem novih 100 radnika. Dani karijere će se održati u četiri sela inđijske opštine u periodu od 10-13 časova, i to po ...

Konkurs za podršku mladim poljoprivrednicima

thumb

Na osnovu člana 8. stav 2. tačka 2) Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju i člana 9. Pravilnika, raspisan je Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i ...