Novi konkursi za dodelu kredita Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede

thumb

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurse za dodelu kredita za : 1. Nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) 2. Nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara 3. Nabavku opreme ...

Javni poziv izbeglim, prognanim i raseljenim licima - plastenici

thumb

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima raspisao je  Javni poziv za dodelu sredstava za ekonomsko osnaživanje izbeglih, prognanih i raseljenih lica u AP Vojvodini kroz dohodovne aktivnosti porodica-plastenici sa ...

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o upisu u registra poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije

thumb

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravinika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi  registracije, kao i o uslovima za pasivni statu poljoprivrednog ...

Konkurs AP Vojvodine - navodnjavanje

thumb

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo  raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na ...

Konkurs AP Vojvodine - protivgradne mreže, stubovi i žica za ograđivanje voćnjaka

thumb

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada ...

Pravilnik o izmeni Pravilnika o podsticajima za podizanje višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja

thumb

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja, ...

Pravilnik za ostvarivanje prava na podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov

thumb

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov (objavljeno u „Službenom glasniku RS“, broj 25/18 od 30. marta 2018. ...

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini

thumb

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini po kojoj je za subvencije predviđeno 17,2 milijardi dinara. Glavne promene u odnosu na prošlogodišnju uredbu su veća davanja za ...

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi

thumb

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi, kao i obrasci zahteva za ostvarivanje tih podsticaja. Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice ...

Predstavljanje povoljnih kredita Razvojnog fonda Vojvodine

thumb

Razvojni fond Vojvodine formirao je nove kreditne linije ali je i poboljšao uslove za postojeće, te će se predstavljanje novina održati u četvrtak, 18.10.2018. godine, u Skupštinskoj sali opštine Inđija sa početkom u 17 časova.Pravna lica(mikro, ...