Moguće sniženje cene gasa

19.10.2005

Moguće sniženje cene gasa

Početak grejne sezone obeležilo je povećanje cene gasa za 40 odsto na osnovu odluke NIS-GAS-a, a uz saglasnost Vlade Republike Srbije. Cena gasa ne teritoriji opštine Inđija trenutno iznosi 20.51 dinara| za domaćinstva, dok je za pravna lica cena 22.59 dinara. Na sastanku Sistema 48, predsednik Opštine Inđija Goran Ješić obavezao je nadležne u JP Ingas da pronađu mogućnost za korigovanje cene, tako da je vrlo verovatno da će kubik gasa koštati 19.51 dinar što bi bila najniža cena na nivou čitavog Srema. Po rečima direktora JP Ingas Željka Trbojevića distributivna razlika je 15 odsto koja je u ovom trenutku dovoljna kako bi redovno servisirali obaveze preduzeća, ali naravno svako pomeranje cene moze da se razmotri, a glavni uslov je povećanje procenta naplate računa jer u slučaju kašnjenja u isplati prema distributerima JP Ingas bi mogao da se nađe u nezavidnoj situaciji. Inače, kada je u pitanju poslovanje prteduzeća po planu i programu rada za 2005 godinu imamo ispunjenje od 75-80 odsto istakao je Željko Trbojević, obnovili smo vozni park, kupili smo nove računare, a u toku je izrada softvera koji će omogućiti kvalitetnije administrativne usluge prema našim potrošačima. Takođe u pripremi je i sajt preduzeća pomoću kojeg će potrošači moći da preko interneta komuniciraju sa nama čime će kontakt biti olakšan, a rešavanje njihovih problema brže i efikasnije. Preduzeće je u ovoj godini uradilo oko 250 novih gasnih priključaka, a izradom Generalnog urbanističkog plana i plansko prostorne dokumantacije za opštinu Inđija ispuniće se uslovi za gasifikaciju naselja Gladnoš i Čortanovci u delovima koje nisu regulisana regulacionom planom. Veoma je važno istaći da većina građana redovno servisira svoje obaveze prema Ingasu zaključio je Željko Trbojević. Svega tri odsto potrošača je isključeno sa mreže, ali i pored toga u ovom trenutku dugovanja domaćinstva nakon isteka roka plaćanja je preko 12 miliona dinara, dok industrija i komunalni potrošači duguju oko 19 miliona dinara, što je dovoljan razlog za veoma rigoroznu politiku prema onima koji neredovno plaćaju svoje račune.