Projekat virtualne biblioteke

14.10.2005

Projekat virtualne biblioteke

Narodna biblioteka "Dr Đorđe Natošević" u Inđiji postala je, nedavno, punopravni član Bibliotečko-informacionog sistema COBISS.SR, time ujedno| pristupivši projektu Virtuelna biblioteka Srbije, odnosno sistemu uzajamne katalogizacije, čijim razvojem koordinira Narodna biblioteka Srbije, kao centralna nacionalna ustanova Srbije u bibliotečkoj delatnosti. Po rečima Vesne Stepanović direktora inđijske biblioteke projekat virtuelna biblioteka Srbije(VBS) podrazumeva izgradnju sistema uzajamne katalogizacije sa centralnim elektronskim katalogom i mrežom biblioteka koju čine sve biblioteke u Srbiji.U prvoj fazi projekta formiran je elektronski uzajamni katalog sa preko 1.300.000 zapisa, od elektronskih kataloga Narodne biblioteke Srbije, Biblioteke Matice srpske, Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković" u Beogradu i Jugoslovenskog bibliografsko-informacijskog instituta. U sistemu uzajamne katalogizacije, u ovom trenutku, radi oko 40 biblioteka. To je osnova za izgradnju celovitog bibliotečko-informacionog sistema, kojim će se objediniti informacije o bibliotečkim fondovima u Srbiji sa informacijama i elektronskim dokumentima iz baza podataka na bilo kom od servera u sistemu. Korisnici će moći preko Interneta da pretražuju publikacije sa bilo koje tačke pristupa (bilo iz biblioteke, bilo od kuće) i dobiće informacije o traženoj publikaciji, bez obzira u kojoj se biblioteci ona nalazi.Online uzajamna katalogizacija zasnovana je na kooperativnom prikupljanju i distribuiranoj obradi podataka, što omogućuje racionalnu podelu rada i uštedu pri zahtevnom postupku obrade bibliotečke građe. Svaku jedinicu građe dovoljno je samo jednom obraditi, posle čega je zapis preko uzajamne (kooperativne) baze podataka COBIB on-line dostupan svim učesnicima u sistemu.Narodna biblioteka "Dr Đorđe Natošević" u Inđiji prva je u Sremskom okrugu, a druga po redu, iza vršačke, opštinska narodna biblioteka u Vojvodini koja je pristupila COBISS-u.Unošenje podataka u novu bazu, s obzirom da postojeća ne može da se konvertuje u COBISS, predstavljaće i svojevrsnu reviziju knjižnog fonda. Planirana je nabavka štampača i čitača za bar-kodove, kojima će biti obeležene i publikacije i članske karte korisnika, što će umnogome olakšati rad.Jedan od osnovnih preduslova za participiranje u Virtuelnoj biblioteci Srbije jeste stalna internet veza, koja je Biblioteci omogućena preko Opštine Inđije.