Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u 2019. godini

19.07.2019

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u 2019. godini

Republika Srbija, Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i  koordinaciju rada javnih preduzeća raspisao je Javni konkurs za realizaciju Programa podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja kroz učešće države u ekonomsko-finansijskim podsticajima za zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u 2019. godini na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, a  naročito u Nišavskom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom, Pčinjskom upravnom okrugu i Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija.

Pravo da konkurišu imaju:
1. Zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre) 2017,  2018. i 2019. godine ( u daljem tekstu: novoformirane zadruge);
2. Zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre) do kraja 2016. godine ( u daljem tekstu: stare zadruge);
3. Zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre), kao složene zadruge ( u daljem tekstu: složene zadruge).

Cilj Programa je sistemsko unapređenje poslovanja zadruga, kao i kvaliteta života u ruralnim sredinama kroz ravnomerniju raspodelu dohotka i povećanje ekonomskih mogućnosti u sklopu ravnomernog regionalnog razvoja. Realizacijom Programa se unapređuje zadružni sistem i povećava konkurentnost, ali se obuhvata i aspekt društvenih i socijalnih promena u kojima su zadruge značajan akter. Razvoj proizvodnih i prerađivačkih kapaciteta zadruga je preduslov da se one ravnopravno  uključe u tržište finalnih prehrambenih proizvoda.

Specifični ciljevi koji bi trebalo da se ostvare realizacijom ovog Programa su:
1. Osnivanje zadruga u sredinama gde one ne postoje ili su u prethodnom periodu prestale da postoje;
2. Unapređenje sirovinske baze za povećanje proizvodnje mleka, mesa, voća, povrća i drugih biljnih proizvoda;
3. Inoviranje  i tehničko-tehnološko opremanje zadruga radi dobijanja proizvoda sa dodatom vrednošću;
4. Podsticanje međuzadružne saradnje i veći uticaj na lokalnu sredinu, kao i briga o ljudskim resursima;
5. Rast konkurentnosti zadruga korišćenjem novih tehnologija i naučnih znanja;
6. Korišćenje raspoloživih lokalnih resursa u funkciji ukupnog razvoja:
7. Usporavanje procesa migracija.

Maksimalan predviđen iznos bespovratnih sredstava:
-Za novoformirane zadruge 7.500.000,00 dinara;
-Za stare zadruge 15.000.000,00 dinara;
-Za složene zadruge  60.000.000,00 dinara.

Zadruge mogu ostvariti pravo na finansiranje sledećih projektnih aktivnosti:
1. Nabavku živih životinja od privrednih društava registrovanih za trgovinu na veliko životinjama za potrebe formiranja ili povećanja osnovnog stada, osim nabavke muških goveda.
2. Nabavka opreme i mehanizacije za potrebe unapređenja kvaliteta i kapaciteta farmi za proizvodnju mleka i tov stoke;
3. Nabavku opreme za preradu mleka i mesa;
4. Nabavku opreme i mehanizacije za skladištenje, sortiranje, pakovanje i preradu voća i povrća;
5. Nabavku opreme i mehanizacije za potrebe proizvodnje u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu i podizanje matičnih zasada;
6. Nabavku opreme i mehanizacije za proizvodnju i preradu ukrasnog, aromatičnog, začinskog i lekovitog bilja;
7. Nabavku opreme i mehanizacije za skladištenje i preradu žitarica;
8. Nabavku opreme za pčelarstvo;
9. Izgradnju montažnih objekata od prefabrikovanih elemenata i nabavku opreme za finalnu preradu poljoprivrednih proizvoda (samo za složene zadruge).

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do 15.08.2019. godine za novoformirane i stare zadruge, a za složene zadruge rok je do 01.09.2019. godine.

Sve neblagovremene i nepotpune prijave biće odbačene.

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija, šalje se preporučenom poštom na adresu:

Vlada Republike Srbije, Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća,  Bulevar Mihajla Pupina broj 2a, 11070 Novi Beograd.

Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava na Konkurs –  sredstva za podsticaje zadruga u 2019. godini”, sa punim nazivom i adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijave koje nisu podnete na gore predviđen način se neće razmatrati.

Konkurs možete pogledati OVDE.

Program možete pogledati OVDE.

Obrazaca prijave - novoformirane i stare zadruge možete preuzeti OVDE.

Obrazac prijave - složene zadruge možete pogledati OVDE.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj Konkurs, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu damir.taljai@mbprr.gov.rs  i na telefon broj 011/31 17 633.