Raspisan Konkurs za realizaciju sprovođenja programa podrške poslodavcima za zapošljavanje pripravnika

15.07.2019

Raspisan Konkurs za realizaciju sprovođenja programa podrške poslodavcima za zapošljavanje pripravnika

U skladu sa Akcionim planom zapošljavanja opštine Inđija za 2019. godinu, predsednik Opštine Inđija u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Filijala Sremska Mitrovica, raspisao je Konkurs za realizaciju sprovođenja programa podrške poslodavcima za zapošljavanje pripravnika.

 

Program pripravnika za mlade sa visokim obrazovanjem – podrazumeva stručno osposobljavanje za samostalan rad u zanimanju za koje je stečeno najmanje visoko četvorogodišnje obrazovanje (najmanje 240 ESPB), radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita kad je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za rad na određenim poslovima, uz zasnivanje radnog odnosa.

 

Program pripravnika za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem - podrazumeva stručno osposobljavanje za samostalan rad u struci, za koje je stečeno odgovarajuće obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita kad je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za određenim poslovima, uz zasnivanje radnog odnosa.

 

Pravo učešća na Konkursu ima poslodavac iz privatnog i javnog sektora.

Javni poziv možete pogledati ovde.

 

Propisani obrazac može se preuzeti ovde  ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

 

Podnošenje zahteva vrši se u NSZ - Ispostava Inđija.

 

Konkurs je otvoren do 31. 07. 2019. godine.