Raspisan Javni poziv bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje mikro i malih pravnih lica i preduzetnika  uz  učešće  Opštine Inđija u subvencionisanju dela kamate na kredite za obrtna sredstva

10.07.2019

Raspisan Javni poziv bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje mikro i malih pravnih lica i preduzetnika uz učešće Opštine Inđija u subvencionisanju dela kamate na kredite za obrtna sredstva

Predsednik opštine Inđija raspisao je Javni poziv bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje mikro i malih pravnih lica i preduzetnika  uz  učešće  Opštine Inđija u subvencionisanju dela kamate na kredite za obrtna sredstva.

 

Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju sve banke:

  

•             koje su registrovane za obavljanje bankarskih poslova (dostaviti izvod iz APR-a, ne stariji od 30 dana),

•             koje dostave ponudu u skladu sa Javnim pozivom koji se nalazi u prilogu.

 

Rok za dostavljanje ponude je 25. 07. 2019. godine do 14. časova.

 Obrazac 1 - Javni poziv bankama

 Obrazac 2 - Pravilnik subvencionisanje kamate

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Agenciji za ekonomski razvoj opštine Inđija, ul. Cara Dušana 1, na telefon broj 022 561 322, lokal 122.