Pokrajinski konkurs za udruženja građana u oblasti poljoprivrede

08.07.2019

Pokrajinski konkurs za udruženja građana u oblasti poljoprivrede

Cilj konkursa jeste podrška radu udruženja građana čija je aktivnost usmerena na podsticanje razvoja i unapređivanje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine. Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti udruženja građana i poboljšanje uslova rada udruženja građana.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu je 10.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za plaćanje:
1. Troškova zakupa prostora udruženja
2. Troškova komunikacija ( korišćenja telefona i interneta)
3. Troškova kancelariskog materijala
4. Putnih troškova
5. Troškova angažovanja lica u predloženim aktivnostima
6. Troškova angažovanja prevodilaca
7. Troškova zakupa sale
8. Troškova nabavke opreme za udruženje
9. Troškova izrade softvera i veb sajta udruženja
10. Troškova izdavanja , štampanja i distribucije časopisa
11. Troškova štampanja reklamnog materijala
12. Troškova održavanja TV emisija
13. Troškova učešća na sajmovima.

Pravo na korišćenje sredstava imaju udruženja građana čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i čija je delatnost u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom, a koja su upisana u odgovarajući registar Agencije za privredne registre pre 01.01.2019. godine.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 22.07.2019. godine.

Tekst konkursa možete pogledati OVDE.

Pravilnik možete pogledati OVDE.

Obrazac prijave možete preuzeti OVDE.

Lista članova udruženja - obrazac možete preuzeti OVDE.

Izjava o odsustvu sukoba interesa možete preuzeti OVDE.

Za više informacija i potrebnu dokumentaciju obratite se Agenciji za ruralni razvoj opštine Inđija, Vojvode Stepe 48 ili na telefon 022/55-60-60.