Javni  poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Inđija za 2020. godinu

02.07.2019

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Inđija za 2020. godinu

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr.zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019 i 45/2019 ), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Inđija,  raspisala je Javni  poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Inđija za 2020. godinu.

 

Zahteve sa potrebnom dokumentacijom zainteresovani su dužni da dostave Komisiji za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Inđija neposredno na pisarnici opštine Inđija ili poštom, najkasnije do 31. 10. 2019. godine, u cilju utvrđivanja površine poljoprivrednog zemljišta koja se, u skladu sa Zakonom, opredeljuje za postupak  dodele poljoprivrednog zemljišta.

 

Zainteresovana pravna i fizička lica, zahteve za priznavanje prava  prečeg zakupa, kao i sve dodatne informacije i stručnu podršku u pripremi potrebne dokumentacije, mogu dobiti U Agenciji za ekonomski razvoj opštine Inđija, Cara Dušana 1  ili na tel. 022 561 322 lokal 121.

Javni poziv možete pogledati OVDE.