Početak rada fabrike vode u prvom kvartalu naredne godine

01.07.2019

Početak rada fabrike vode u prvom kvartalu naredne godine

Izgradnjom i završetkom novog bunara B25 na inđijskom izvorištu, konačno će se steknuti uslovi za puštanje fabrike vode u pogon. Dobijanjem dodatnih 18 litara ukupni ulazni kapacitet vode u fabrici iznosiće 164 litara u sekundi što je dovoljno za njeno funkcionisanje.

Osim dobijanja neophodnog kapaciteta vode, potrebno je i osavremenjivanje tehnologije za rad fabrike kako bi se zadovoljili svi preduslovi za normalan rad i distribuciju ispravne i kvalitetne vode u vodovodni sistem.

Značajnu pomoć Opštini Inđija u stvaranju uslova za stabilno vodosnabdevanje i samim tim izgradnjom novih bunara pruža Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na čelu sa dr Vukom Radojevićem. U protekle tri godine Opština Inđija je putem konkursa od resornog Sekretarijata dobila preko 65 miliona dinara za nove bunare.

Inače, uzorkovanje ispravnosti vode se svakodnevno vrši na različitim lokacija u opštini i to od strane Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica.

Da podsetimo, fabrika vode je nekoliko puta svečano puštana u rad od strane tadašnjih predstavnika lokalne, pokrajinske i republičke vlasti iako su znali da zbog nedostatka dovoljne količine vode nije u mogućnosti da radi, što pokazuje koliko su bili odgovorni prema građanima opštine Inđija ali i o vrsnoj manipulaciji javnim mnjenjem.