Suzbijanja larvi komaraca u Inđiji, Novim Karlovcima, Novom Slankamenu i Jarkovačkom jezeru

25.06.2019

Suzbijanja larvi komaraca u Inđiji, Novim Karlovcima, Novom Slankamenu i Jarkovačkom jezeru

Prema utvrđenom planu i programu preduzeće „Eko-san plus“ vršiće sutra tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Inđija i to na lokalitetima kanala, jezera i bara u Inđiji, Novim Karlovcima, Novom Slankamenu i Jarkovačkom jezeru.

Tretman će se vršiti sa zemlje preparatom PIRIPROX ZG koji nisu opasni za pčele.

Ovo je nastavak sistemskog suzbijanja larvi komaraca koje se sprovodi na celoj teritoriji opštine Inđija a sutrašnjim tretmanom biće obuhvaćena površina od 90 hektara.