UPOZORENjE PČELARIMA: Od 14. juna zaprašivanje odraslih formi komaraca

12.06.2019

UPOZORENjE PČELARIMA: Od 14. juna zaprašivanje odraslih formi komaraca

U periodu između 14. i 29. juna vršiće se zaprašivanje odraslih formi komaraca na teritoriji Opštine Inđija, i to sa zemlje i iz vazduha. Tretmani će se vršiti preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina koji su toksični za pčele, te se upozoravaju pčelari da zatvore košnice ili ih uklone najmanje 5(pet) kilometara od lokacije zaprašivanja.

Tačan datum tretmana zavisi od monitoringa i vremenskih uslova.