Prezentacija konkursa opštine Inđija za poljoprivrednike

12.06.2019

Prezentacija konkursa opštine Inđija za poljoprivrednike

U petak, 14. juna 2019. godine, sa početkom u 18 časova u velikoj sali Kulturnog centra u Inđiji, predstavnici opštine Inđija i Agencije za ruralni razvoj Opštine Inđija prezentovaće konkurse za dodelu bespovratnih sredstava u oblasti poljoprivrede.

Bespovratna sredstva po konkursima namenjena su poljoprivrednicima sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Inđija sa ciljem da se direktno pomogne poljoprivrednim proizvođačima. Prisutni na skupu imaće priliku da se upoznaju sa osnovnim uslovima konkursa, potrebnom dokumentacijom i iznosom podsticaja.

Budžetom opštine Inđija za 2019. godinu na poziciji fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opredeljeno je 34 miliona dinara. Sredstva iz fonda raspodeliće se u skladu sa Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Inđija i raspisanih konkursa radi modernizacije i jačanja proizvodne konkuretnosti, povećanja produktivnosti i smanjenja troškova proizvodnje. Stručnu i tehničku pomoć poljoprivrednicima radi apliciranja na konkurse pružiće Agencija za ruralni razvoj opštine Inđija.

Sve dodatne informacije u vezi sa zakazanom prezentacijom i konkursima možete dobiti u Agenciji za ruralni razvoj opštine Inđija, Vojvode Stepe 48 ili na telefon 022 556 060.