Javni konkurs za 2019. godinu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi

21.03.2019

Javni konkurs za 2019. godinu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi

Na osnovu člana 76. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispravka), Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine odnosno jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj  105/16 i 112/17) i člana 56. stav 1. tačka 12. Statuta opštine Inđija („Službeni list opštine Inđija“, broj 5/19),

Predsednik opštine Inđija, dana 21. marta 2019. godine,  raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA U KULTURI IZ BUDžETA OPŠTINE INĐIJA U 2019. GODINI

I
OBLAST KULTURNE DELATNOSTI ZA KOJU SE RASPISUJE  KONKURS

Javni konkurs se raspisuje za projekte iz oblasti kulturne delatnosti, i to:

1. književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);

2. muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);

3. likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura;

4. pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);

5. umetnička igra - klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);

6. filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;

7. manifestacije vezane za filmsku umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;

8. digitalno stvaralaštvo i multimediji;

9. ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i slično);

10. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje kulturnim nasleđem;

11. bibliotečko-informacione delatnosti;

12. naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;

13. menadžment u kulturi.

Ceo tekst potpisanog i overenog konkursa možete pronaći ovde.

Prilog: Obrazac 1

Prilog: Obrazac 2

Prilog: Obrazac 3