Javni poziv bankama zainteresovanim za subvencionisanje dela kamate na kredite za obrtna sredstva

17.05.2018

Javni poziv bankama zainteresovanim za subvencionisanje dela kamate na kredite za obrtna sredstva

Predsednik opštine Inđija raspisao je Javni poziv bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje mikro, malih i srednjih privrednih subjekata i preduzetnika uz učešće Opštine Inđija u subvencionisanju dela kamate na kredite za obrtna sredstva.

Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju sve banke:

• koje su registrovane za obavljanje bankarskih poslova (dostaviti izvod iz APR-a, ne stariji od 30 dana),

• koje dostave ponudu u skladu sa Javnim pozivom koji se nalazi u prilogu.

Rok za dostavljanje ponude je 04.06.2018. godine do 14.00 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Agenciji za ekonomski razvoj opštine Inđija, ul. Cara Dušana 1, na broj telefona 022-561-322, lokal 122.

Prilog: Odluka - subvencionisanje kamatne stope 2018
Prilog: Javni poziv bankama - subvencionisanje kamate 2018