Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima i mikro pravnim licima

14.05.2018

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima i mikro pravnim licima

Na osnovu člana 7. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava po osnovu državne pomoći male vrednosti preduzetnicima i mikro pravnim licima sa sedištem na teritoriji opštine Inđija u 2018.godini (Sl List opštine Inđija, br: 6/18) i Odluke o budžetu Opštine Inđija za 2018. godinu („Službeni list opštine Inđija“, br. 30/17), raspisuje:

J A V N I   K O N K U R S

ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PO OSNOVU
DRŽAVNE POMOĆI MALE VREDNOSTI PREDUZETNICIMA I MIKRO PRAVNIM
LICIMA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA U 2018. GODINI

Opština Inđija dodeljuje bespovratna sredstva preduzetnicima i mikro pravnim licima (privredni subjekti) u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara (slovima: petmilionadinara) iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Inđija za 2018. godinu („Službeni list opštine Inđija“, br. 30/17) razdeo IV, glava 5, pozicija 387, ekonomska klasifikacija 454 - Sredstva za podsticaje razvoja preduzetništva.

Ceo tekst potpisanog i overenog konkursa možete pronaći ovde.

Prilozi: prijava, izjava o povezanim licima i izjava o primljenoj državnoj pomoći