Добродошли на званични сајт општине Инђија
Vesti
Opština Inđija
Indjija.net | Званична интернет презентација општине Инђија
Назад
Slika

06.03.2019

Нови конкурси за доделу кредита Покрајинског фонда за развој пољопривреде

Покрајински фонд за развој пољопривреде расписао је конкурсе за доделу кредита за :
1. Набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне)
2. Набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара
3. Набавку опреме за сточарске фарме
4. Набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство
5. Набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима
6. Набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда
7.  Изградњу објеката и набавку опреме намењене складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача)
8. Набавку квалитетне телади  и прасади за тов
9. Набавку квалитетних приплодних грла у говедарству, овчарству, козарству и свињарству
10. Подизање виштегодишњих засада воћа и винограда

Право учешћа имају физичка и правна лица са подручја АП Војводине, уписана у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити реализовани тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу опреме коју буде одабрао учесник конкурса. Предрачуни учесника конкурса морају искључиво бити од добављача чија је основна делатност везана за предметну инвестицију.

Конкурси су отворени до искоришћења планираних средстава.

Обавезна документација:
-оригинални предрачун са спецификацијом исказан у динарском износу (Напомена:Фонд неће прихватати измене предрачуна у току трајања конкурса);
-оригинал листа непокретности за пољопривредно земљиште не старији од 15 дана, на које се може ставити заложно право- извршна вансудска хипотека првог реда у корист Фонда у два пута већој вредности од одобрене вредности кредита. (напомена; подносилац пријаве не мора бити и власник пољопривредног земљишта која ће се ставити под хипотеку);
-уколико је предмет обезбеђења банкарска гаранције потребно је доставити писмо о намерама издавања гаранције;
-оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор(подаци о пољопривредном газдинству, прва стана Извода као и остале стране извода са подацима о површинама, не старији од 30 дана),
-доказ о регулисаној накнади за одводњавање (потврда ЈВП ,,Воде Војводине’’) не старије од 30 дана (за подносиоца пријаве, за власника пољопривредног земљишта и за сваког сувласника на пољопривредном земљишту);
-фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта (за подносиоца пријаве, за власника пољопривредног земљишта и за сваког сувласника на пољопривредном земљишту);

Додатна обавезна документација за правна лица:
-извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем;
-потврда Агенције за привредне регистре о томе да над правним лицем није покренут поступак стечаја и/или ликвидације.

Тескт конкурса и пријавне обрасце можете пронаћи ОВДЕ.

За све информације и потребну документацију обратите се Агенцији за рурални развој општине Инђија, Војводе Степе 48 или на телефон 022/556-060.  




arrowПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ
Нема повезаних вести


ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :

Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija