Добродошли на званични сајт општине Инђија
Vesti
Opština Inđija
Indjija.net | Званична интернет презентација општине Инђија
Назад
Slika

14.02.2019

Јавни позив избеглим, прогнаним и расељеним лицима - пластеници

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписао је  Јавни позив за доделу средстава за економско оснаживање избеглих, прогнаних и расељених лица у АП Војводини кроз доходовне активности породица-пластеници са системом за заливање.

Јавни позив се расписује за лица која имају или која су имала, у складу са законом статус избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем односно пребивалиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине до дана ступања на снагу Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима 21. децембра 2006. године. Јавни позив се расписује за лица која имају боравиште односно пребивалиште на територији општина: Суботица, Инђија, Бач, Бечеј, Сремска Митровица, Зрењанин, Сремски Карловци и Тител. Помоћ се одобрава у роби - пластеницима са системом за заливање „кап по кап“.

Помоћ је једнократна и бесповратна за економско оснаживање породица а у износу до највише 200.000 динара за сваки грант.

Уз Пријаву је потребно доставити следећу обавезну документацију:

1. Оверену потврду од стране општинског повереника за избеглице да је подносилац пре 21. децембра 2006. године био у статусу избеглог, прогнаног или расељеног лица на територији АП Војводине, тј. неки документ из кога се са сигурношћу може утврдити да је подносилац у наведеном периоду био у неком од наведених статуса на територији АП Војводине. Потврду је потребно доставити за подносиоца пријаве на Јавни позив и за све чланове породичног домаћинства,

2. Фотокопију важећег личног документа подносиоца пријаве на Јавни позив и свих пунолетних чланова домаћинства,

3. Фотокопију извода из матичне књиге рођених за подносиоца пријаве на Јавни позив и све чланове породичног домаћинства,

4. План за економско оснаживање и осамостаљење породице,

5. Потврда послодавца о радном односу и висини зараде, потврда Националне службе за запошљавање, одсечак од пензије или други одговарајући документ о висини примања подносиоца захтева и чланова породичног домаћинства.

Уз Пријаву је, поред обавезне, могуће доставити и следећу додатну документацију (копије):

1.Одлука суда о разводу брака или извод из матичне књиге умрлих или други доказ којим се доказује да се ради о самохраном родитељу,

2. Жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад,

3. Решење о инвалидности, тј. смањењу или губитку радне способности,

4. Решење о категоризацији, степену ометености у менталном или телесном развоју, релевантну медицинску документацију уколико подноситељка пријаве или неко од чланова домаћинства има тешко обољење

5. Потврду надлежног органа да је лице погинуло или нестало у току ратних дешавања на простору бивше СФРЈ,

6. Потврду о школовању за ученике и студенте,

Пријаве ће се разматрати и о њима одлучивати по критеријумима из Правилника о условима за пружање помоћи и поступку доделе помоћи за економско оснаживање избеглих,прогнаних и расељених лица.

Непотпуне, неблаговремене као и пријаве поднете од стране неовлашћених лица неће се разматрати. Комисија ће на основу Правилника донети одлуку о помоћи, на основу реда првенства према следећим критеријумима:

- да подносилац и чланови породице нису до сада остваривали ову врсту помоћи,

- да у односу на тражену врсту помоћи,подносилац има основне предуслове за ефикасно обављање активности(на пр.  корисници пољопривредног гранта морају поседовати одговарајуће земљиште или уговор о закупу на најмање две године,корисници помоћи прикључних машина морају имати трактор,доказ саобраћајна дозвола,помоћи за сточарство одговарајући објекат и слично),

- да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егсистенцију породице или искључива делатност,

- да подносилац захтева и чланови породице имају искуства у активности за коју је тражена помоћ или су прошли обуку за исту,

- и осталом за утврђивање материјалног положаја домаћинства, односно степена угрожености и могућности да се тражена помоћ сврсисходно користи.

Јавни позив је отворен од 4. фебруара до 4. марта 2019. године.

Јавни позив можете погледати ОВДЕ.

Пријаву можете преузети ОВДЕ.

Потврда коју издају повереници можете преузети ОВДЕ.

Пријаву послати поштом или донети лично у затвореној коверти на адресу: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Булевар Михајла Пупина 25, 21 000 Нови Сад, са назнаком Јавни позив–пластеници.

За све додатне информације у вези са Јавним позивом корисници се могу обратити Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад, на број телефона:021 4754295 или на мејл.
arrowПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ
Нема повезаних вести


ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :

Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija