Добродошли на званични сајт општине Инђија
Vesti
Opština Inđija
Indjija.net | Званична интернет презентација општине Инђија
Назад
Slika

08.02.2019

Конкурс АП Војводине - противградне мреже, стубови и жица за ограђивање воћњака

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака,винове лозе и хмеља у 2019.години.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције. За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од прихватљивих трошкова инвестиције.

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 7.000.000,00 динара. Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 76.800,00 динара, односно у разматрање ће бити узете пријаве чија је вредност инвестиције једнака или већа од 128.000,00 динара без ПДВ-а.

Покрајински секретаријат путем свог надлежног сектора може да наложи Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине да утврди чињенично стање на терену -НУЛТА КОНТРОЛА. НУЛТОМ КОНТРОЛОМ се сматра утврђивање затеченог чињеничног стања на терену. Инвестиције започете пре нулте контроле се не прихватају.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реализоване након 01.01.2019. године, као и оне пријаве за које је поднет захтев за нулту контролу почев од обавештења 30.11.2018.године.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за следеће:

- Набавку елемената система за противградну заштиту с наслоном

- Набавка елемената система за противградну заштиту (без наслона – стубова)

- Набавка стубова за подизање засада

- Набавка стубова за подизање засада хмеља

- Набавка жица за ограђивање парцела

- Набавка стубова за ограду

- Набавка жица за ограђивање парцела

- Набавка стубова за ограду

- Набавку система против смрзавања „анти-фрост“ .

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по Конкурсу,али за више намена у оквиру једне тачке, као и по више тачака до наведеног максималног износа.

Право учешћа на конкурсу има:

1.    физичко лице:

- носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава;

- предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава;

2. правно лице:

- привредно друштво носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинстава;

- земљорадничка задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства;

- сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства.

Подносилац пријаве, у зависности од врсте инвестиције остварује право на суфинансирање инвестиције ако у Регистру има уписано воће у складу са шифарником биљне производње и ако је предмет инвестиције везан за производњу тог воћа. Лице из става 1. овог члана остварује право на суфинансирање инвестиције ако у Регистру има уписано до 1,99 ха јагодастог воћа и/или до 4,99 ха осталог воћа.

Подносиоци пријава који подносе захтеве за остваривање права на субвенције за подизање засада хмеља и винове лозе остварују право на субвенције на површинама до 10 хектара.

Конкурс је отворен закључно са 15.03.2019. године.

Конкурс можете погледати ОВДЕ.

Правилник можете погледати ОВДЕ.

Пријаву можете преузети ОВДЕ.

Прилог 1 – извештај о наменском утрошку средстава  преузети ОВДЕ.

Прилог 2 – подаци о члановима задруге можете преузети ОВДЕ.

Прилог 3 – модел табла за воћњак можете преузети ОВДЕ.

За све информације и потребну документацију обратите се Агенцији за рурални развој општине Инђија, Војводе Степе 48 или на телефон 022/556 060.
arrowПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ
Нема повезаних вести


ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :

Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija