Добродошли на званични сајт општине Инђија
Vesti
Opština Inđija
Indjija.net | Званична интернет презентација општине Инђија
Назад
Slika

27.06.2017

Конкурс - осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња на територији општине Инђија

На основу одлуке о буџету општине Инђија, Одлуке о отварању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Инђија и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Инђија за 2017. годину, расписан је Конкурс за остваривање права на регрес за премију осигурања усева, плодова,  вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2017. години на територији општине Инђија.

Циљ конкурса је подизање конкурентности производње, стварање тржишно одрживог производа и подизање стандарда живота пољопривредних произвођача у руралној средини, кроз повећање и стабилност дохотка пољопривредних газдинстава.

Предмет конкурса је регресирање трошкова осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2017. години на територији општине Инђија.

За реализацију Конкурса за остваривање права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2017. години на територији општине Инђија, предвиђен је укупан износ од 4.000.000,00 динара. Бесповратна средства по овом конкурсу утврђују се у износу 60% од вредности полисе. Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи до 80.000,00 динара. Приликом обрачуна се узима вредност полисе без пореза на додату вредност (ПДВ). 

Корисници средстава су:
- физичко лице, носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
- предузетник и правно лице, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава.

Општи услови за учешће на конкурсу:

1. Подносилац пријаве треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
2. Подносилац пријаве мора бити са територије општине Инђија и производњом на територији општине Инђија;
3. За предузетника и правно лице:
• регистровано пољопривредно газдинство мора бити уписано у Регистар пољопривредних гадинстава и налазити се у активном статусу,
• мора бити регистровано у Агенцији за привредне регистре,
• задруге морају имати најмање пет задругара чланова задруге који су у складу са Правилником уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу;
4. Подносилац захтева не може да користи регрес осигурања по неком другом основу;
5. Подносилац захтева мора да има измирене пореске обавезе и доспеле јавне дажбине према локалној самоуправи;
6. Подносилац захтева мора да има измирене обавезе по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Инђија;
7. Полиса треба да је издата од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 1. новембра претходне до 31. октобра текуће године и у моменту подношења захтева је у потпуносту исплаћена.        

Регрес осигурања остварује се за површине, односно животиње, пријављене у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој.

Конкурс је отворен до утрошка средстава а најкасније до 31.10.2017. године.

Средства за регресирање осигурања исплаћују се по редоследу подношења захтева до утрошка средстава која су предвиђена Правилником за остваривање права на регрес за премију осигурања усева, плодова,  вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2017. години на територији општине Инђија. 

Конкурс >>>

Правилник >>>

Пријава на конкурс >>>

Додатне информације можете добити лично на адреси Војводе Степе 48 или путем телефона 022/55-60-60 од 07 до 15 часова у Агенцији за рурални развој општине Инђија.
arrowПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ
Нема повезаних вести


ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :

Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija