Добродошли на званични сајт општине Инђија

Обрасци одељења за привреду и финансије


Промена намене пољопривредног земљишта

Захтев за промену намене пољопривредног земљиштаТакси превоз

ЕТЛ 1 образац такси - промена података

ЕТЛ образац такси - за издавање одобрења за обављање ауто такси превоза

ЕТЛ 2 образац такси - престанак обављања делатности


Туризам

Сеоска туристичка домаћинства

ЗАХТЕВ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ - физичко лице

Изјава о испуњености стандарда за разврставање сеоских туристичких домаћинстава у категорије

Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај врсте сеоско туристичко домаћинство

Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова (сеоска туристичка домаћинства)

Домаћа радиност (соба, кућа и апартман)

ЗАХТЕВ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ - правно лице

Изјава о испуњености стандарда за разврставање соба у категорије

Изјава о испуњености стандарда за разврставање кућа у категорије

Изјава о испуњености стандарда за разврставање апартмана у категорије

Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности - соба

Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности - кућа

Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности - апартман

Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова (домаћа радиност)


Угоститељство

ЗАХТЕВ за продужени рад угоститељских објеката


Водопривреда

Захтев за издавање водне сагласности за које нису издати водни услови

Захтев за издавање водне дозволе за коју је издата употребна дозвола, а није издата сагласност

Захтев за издавање водне сагласности за коју су издати водни услови

Захтев за издавање водне дозволе за коју је издата сагласност

Захтев за издавање водних услова за објекте односно радове

Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija