Добродошли на званични сајт општине Инђија

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине а на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14)

                                                                                 О Г Л А Ш А В А
                                                                              РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦЕ ЂОРЂА ВОЈНОВИЋА И КОМПЛЕКСА НОВОГ ГРОБЉА У НАСЕЉУ ИНЂИЈА

Текст огласа можете прочитати ОВДЕ.

ПДР улице Ђорђе Војновић и гробља можете прочитати ОВДЕ.

Графички приказ 1.

Графички приказ 2.


Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине а на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14)

                                                                                 О Г Л А Ш А В А
                                                                              РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦЕ ЂОРЂА ВОЈНОВИЋА И КОМПЛЕКСА НОВОГ ГРОБЉА У НАСЕЉУ ИНЂИЈА

Текст огласа можете прочитати ОВДЕ.

ПДР улице Ђорђе Војновић и гробља можете прочитати ОВДЕ.

Графички приказ 1.

Графички приказ 2.

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник" бр. 62/2006,65/2008,42/2009 и 112/2015) и тачке 5. став 4. Одлуке о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које је предмет коришћења без правног основа на територији општине Инђија ("Службени лист општине Инђија", бр. 14/2016), Председник општине Инђија дана 21.09.2016. године доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРОДАЈУ МЕРКАНТИЛНОГ СУНЦОКРЕТА РОДА 2016. ГОДИНЕ

и расписује 

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ МЕРКАНТИЛНОГ СУНЦОКРЕТАРОДА 2016. ГОДИНЕ

Текст огласа

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник" бр. 62/2006,65/2008,42/2009 и 112/2015) и тачке 5. став 4. Одлуке о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које је предмет коришћења без правног основа на територији општине Инђија ("Службени лист општине Инђија", бр. 14/2016), Председник општине Инђија дана 21.09.2016. године доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРОДАЈУ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ РОДА 2016. ГОДИНЕ

и расписује 

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ РОДА 2016. ГОДИНЕ

Текст огласа

На основу Решења Председника општине Инђија бр. 46-20/2016 од 04. јула 2016. године и Одлуке Надзорног одбора Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија, бр. ____ од 22.07.2016. године, а у складу са чл. 17.ст.3.ст.4 ст.5 и чл.19 Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015)

Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија расписује и објављује

ЈАВНИ ОГЛАС 

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА


12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija