Добродошли на званични сајт општине Инђија

ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2011 ГОДИНУ

На основу Закона о заштити животне средине („ Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09) члан 75. и на основу Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података ( „Сл. Гласник РС“ , број 91/2010) Општина Инђија је на основу Уговора са Факултетом за примењену екологију „ Футура“ израдила Локални регистар извора загађивања за 2011. годину.

Локални регистар извора загађивања животне средине садржи систематизоване податке о изворима загађивања, врстама, количинама, начину и месту испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште, као и о количинама, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада.

Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања :

Прилог 1 погледајте овде

Прилог 2 погледајте овде

Прилог 3 погледајте овде

Прилог 4 погледајте овде

Локални регистар извора загађивања општине Инђија погледајте овде

Мапу погледајте овде

Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija