Добродошли на званични сајт општине Инђија

Документа

Статут општине Инђија

Буџет Општине Инђија

Стратегија одрживог развоја општине Инђија 2015 - 2020

Стратегија локалног економског развоја општине Инђија 2014 - 2020 

Програм капиталних инвестиција 2015 - 2019

Локални план управљања отпадом 2010-2020. године

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА, ЗАПОШЉАВАЊА, ЗДРАВЉА И СТАНОВАЊА РОМА У ОПШТИНИ ИНЂИЈА 2016 - 2020 године

Одлуке

Решења

Просторни план општине Инђија

Одлука о Општинској управи

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Инђија

План и програм рада Општинске управе за 2015. годину

Извештај о раду Општинске управе за 2014. годину

Извештај о раду Општинске управе за 2015. годину


Одлука о изменама Одлуке о утврђивању стопе пореза на имовину

Обавештење о регресирању трошкова превоза студената

Програм заштите животне средине за територију општине Инђија за 2009. годину

Програм заштите животне средине на територији Општине Инђија за 2010. годину

Програм заштите животне средине за територију општине Инђија за 2011. годину

Програм коришћења фонда за заштиту животне средине за територију општине Инђија за 2012. годину

Програм коришћења фонда за заштиту животне средине за територију општине Инђија за 2013. годину

Програм коришћења фонда за заштиту животне средине за територију општине Инђија за 2015. годину

Годишњи програм уређивања грађевинског земљишта за 2012. годину

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017. годину

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2018. годину 

Графички приказ Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2018. годину можете погледати ОВДЕ. 

Графички приказ Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. годину можете погледати ОВДЕ.

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта - Архива

ПРЕТХОДНА СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ НАВОДЊАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПОВРШИНА У ОПШТИНИ ИНЂИЈА

Обавештење о заузећу јавних површина ради постављања летњих башти (2016.)

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Инђија

Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији Општине Инђија


Обрасци о броју запослених

Образац података о броју запослених за месец јул 2020. можете погледати овде.
Образац података о броју запослених за месец мај 2020. можете погледајте овде
Образац података о броју запослених за месец јун 2019. можете погледајте овде
Образац података о броју запослених за месец октобар 2019. можете погледајте овде
Образац података о броју запослених за месец новембар 2019. можете погледајте овде

Конкурс за доделу средстава за пројекте јачања свести о потреби заштите животне средине

Текст конкурса >>

Пријава >>

Предлог пројекта >>

Предлог буџета >>


Списак прописа које органи општине Инђија примењују у свом раду

Одлука о Општинском већу

Обрасци Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне срединеУпутство за регистрацију стамбене заједницеНапомена: Сва наведена документа странке могу преузети и на шалтеру број 7 у пријемној канцеларији Општине, адреса улица Цара Душана бр. 1 у Инђији, или у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, адреса Новосадски пут бб у Инђији (зграда ПЦ "Адаси"). Све додатне информације могу се добити на тел. бр. 022/560012 или моб. тел. бр. 060/3887886 (Бранко Јеловац).Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija