Budžet opštine Inđija

Od 2000. godine osnovni cilj budžeta Opštine Inđija je stvaranje uslova za povećanje broja radnih mesta i poboljšanje životnog standarda građana Inđije. Reformom administracije, uvođenjem najsavremanijih tehnologija, kao i uštedama na troškovima za rad opštinske administracije omogućeno je da budžet lokalne samouprave u Inđiji bude razvojni, što znači da se više od 50 odsto sredstava iz budžeta potroši na investicije.

Budžet se realizuje u tri osnovna pravca: poboljšanje infrastrkture kao preduslov za dolazak investitora i izgradnju novih fabrika, a samim tim i otvaranja novih radnih mesta, zatim ulaganje u osnovno i srednje obrazovanje i razvoj informacionih tehnologija, pre svega interneta i podizanje informatičke svesti građana.

U toku procesa pripreme budžeta lokalna samoprava poziva sve građana da uzmu aktivno učešće u budžetskom procesu kroz davanje sugestija, mišljenja, komentara i predloga u vezi sa konkretnim budžetskim stavkama.Radi što transparentnijeg rada Opštinske uprave Inđija, na sajtu se objavljuju planovi budžeta, kao i njegova izvršenja sa svim prihodima i rashodima.

 


Budžet za 2018. godinu


Završni račun budžeta opštine Inđija za 2017. godinu


Budžet za 2017. godinu
Izvršenje budžeta opštine Inđija januar 2017. 


Završni račun budžeta opštine Inđija za 2016. godinu


Odluka o budžetu opštine Inđija za 2016. godinu

123
e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
12 °C 995.9 mb 100 % 2 m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
https://www.ite.gov.rs/tekst/1835/ukidanje-pecata.php
https://www.euprava.gov.rs/eusluge/opis_usluge?generatedServiceId=4803&title=Prijava-deteta-u-pred%C5%A1kolsku-ustanovu&alphabet=cyr
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
http://www.rfapv.rs/index.html
http://www.kzmindjija.com
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija