Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Inđija a na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'' br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 98/13-Odluka US, 132/14 i 145/14)

                                                                                    O G L A Š A V A

                                                                                  RANI JAVNI UVID

PLANA DETALjNE REGULACIJE ULICE ĐORĐA VOJNOVIĆA I KOMPLEKSA NOVOG GROBLjA U NASELjU INĐIJA

Tekst oglasa možete pročitati OVDE.

PDR ullice Đorđe Vojnović i groblja možete pročitati OVDE.

Grafički prikaz 1.

Grafički prikaz 2.


На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник" бр. 62/2006,65/2008,42/2009 и 112/2015) и тачке 5. став 4. Одлуке о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које је предмет коришћења без правног основа на територији општине Инђија ("Службени лист општине Инђија", бр. 14/2016), Председник општине Инђија дана 21.09.2016. године доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРОДАЈУ МЕРКАНТИЛНОГ СУНЦОКРЕТА РОДА 2016. ГОДИНЕ

и расписује 

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ МЕРКАНТИЛНОГ СУНЦОКРЕТАРОДА 2016. ГОДИНЕ

indjija.net

Na osnovu člana 62. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Službeni glasnik" br. 62/2006,65/2008,42/2009 i 112/2015) i tačke 5. stav 4. Odluke o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje je predmet korišćenja bez pravnog osnova na teritoriji opštine Inđija ("Službeni list opštine Inđija", br. 14/2016), Predsednik opštine Inđija dana 21.09.2016. godine donosi


ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA PRODAJU MERKANTILNE PŠENICE RODA 2016. GODINE

i raspisuje 

OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA PRODAJU MERKANTILNE PŠENICE RODA 2016. GODINE

Na osnovu Rešenja Predsednika opštine Inđija br. 46-17/2016 od 20. aprila 2016. godine i Odluke Nadzornog odbora Direkcije za izgradnju opštine Inđija J.P. Inđija, br. 06-5/2016-4 od 22. aprila 2016. godine, a u skladu sa čl. 17.st.3.st.4 st.5 i čl.19 Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Inđija(„Službeni list opštine Inđija", br. 6/2015)

Direkcija za izgradnju opštine Inđija J.P. Inđija raspisuje i objavljuje

JAVNI OGLAS ZA JAVNO NADMETANJE RADI OTUĐENJA 

GRAĐEVINSKOG NEIZGRAĐENOG ZEMLJIŠTA U 

JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE INĐIJA

Tekst oglasa

Grafički prilogNa osnovu Rešenja predsednika opštine Inđija br 35-220/2015-13 od 22. marta 2016. godine i Odluke Nadzornog odbora Direkcije za izgradnju opštine Inđija J.P: Inđija, br. 06-4/2016-1 od 28. marta 2016 godine a u skladu sa čl.17.st.3 st.4. st.5 i čl 19. Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Inđija(„Službeni list opštine Inđija", br.6/2015),

Direkcija za izgradnju opštine Inđija J.P. Inđija raspisuje i objavljuje

JAVNI OGLAS ZA JAVNO NADMETANjE RADI OTUĐENjA GRAĐEVINSKOG NEIZGRAĐENOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE INĐIJA

TEKST OGLASA


12345678910
e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
17 °C 1002.5 mb 77 % 1 m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
https://www.ite.gov.rs/tekst/1835/ukidanje-pecata.php
https://www.euprava.gov.rs/eusluge/opis_usluge?generatedServiceId=4803&title=Prijava-deteta-u-pred%C5%A1kolsku-ustanovu&alphabet=cyr
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
http://www.rfapv.rs/index.html
http://www.kzmindjija.com
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija