Na osnovu Odluke o raspisivanju konkursa za stipendiranje studenata za školsku 2016/2017. godinu, broj 67-2/2017-I od 28. februar 2017. godine, Komisija za dodelu stipendija objavljuje

 

K  O  N  K  U  R  S

ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA  ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU

Ceo tekst konkursa možete pročitati ovde.

Prilog: Odluka o raspisivanju konkursa

Prilog: Prijava na konkurs


Na osnovu Odluke o budžetu Opštine Inđija za 2017. godinu („Službeni list opštine Inđija“ br. 26/16), i člana 4. Odluke o subvencionisanju dela kamatne stope za kredite namenjene razvoju privrednih subjekata u Opštini Inđija („Službeni list opštine Inđija“ br. 05/17)

Predsednik opštine Inđija raspisuje

 

J A V N I    P O Z I V

BANKAMA ZAINTERESOVANIM  ZA KRATKOROČNO KREDITIRANjE MIKRO, MALIH I SREDNjIH PRIVREDNIH SUBJEKATA I PREDUZETNIKA  UZ  UČEŠĆE  OPŠTINE INĐIJA U SUBVENCIONISANjU DELA KAMATE NA KREDITE ZA OBRTNA SREDSTVA

OPŠTINA INĐIJA

PREDSEDNIK OPŠTINE

Broj: 401-27/2017-II 

Dana: 21.02.2017.godine 

Ceo tekst javnog poziva možete pročitati ovde.

Prilog: Javni poziv overen


REPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

OPŠTINA INĐIJA

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Dana:17.02.2017. godine

Cara Dušana br. 1

I   N   Đ   I   J   A

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 98/13-Odluka US, 132/14 i 145/14), člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015) i člana 14. Odluke o Opštinskoj upravi opštine Inđija („Sl. list opština Srema“ broj 25/08, 23/09 i 30/11 i „Sl. list opštine Inđija“ broj 7/12, 5/14, 2/15 i 22/16), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

O G L A Š A V A

JAVNUPREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA

ZA KOMPLEKS HLADNjAČE ZA SKLADIŠTENjE JABUKA U ULO ATMOSFERI NA

KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 2698, 2699 I 2704/2 KO KRČEDIN

Tekst oglasa možete pronaći OVDE.

Prilog: AGROUNIJA MK URB. P. - GRAFIČKI

Prilog: UP hladnjača KO Krčedin


Na osnovu člana 3. stav 1. Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Inđija („Službeni list opštine Inđija“, broj 01/12) i člana 9. Odluke o budžetu opštine Inđija za 2017. godinu („Sl. list opštine Inđija“, br. 26/16), 

Predsednik opštine, dana 10. februara 2017. godine,  raspisuje


KONKURS

ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI

IZ BUDžETA OPŠTINE INĐIJA U 2017. GODINI


Tekst konkursa možete pronaći OVDE.

Prilog: Obrazac 1

Prilog: Obrazac 3


12345678910...>>
e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
11 °C 1014 mb 54 % 4 m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
PitajteDirektore.aspx
http://www.kzmindjija.com
http://www.rfapv.rs/index.html
/upload/2017/Слике/Разно/Raspored DDK 17.jpg
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Google+ rss Mobilna verzija