Na osnovu člana 8. stav 2. Pravilnika o bližim kriterijumima, načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine Inđija udruženjima, za realizovanje programa i projekata od javnog interesa za opštinu Inđija („Službeni list opštine Inđija“, broj 3/17) i člana 55. stav 1. tačka 12. Statuta opštine Inđija („Službeni list opštine Inđija“, broj 9/13), dana 25. aprila 2017. godine,

Predsednik opštine, raspisuje

 

K O N K U R S

ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE INĐIJA, ZA BUDžETSKU 2017. GODINU, UDRUŽENjIMA ZA REALIZOVANjE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU INĐIJA

Konkurs se raspisuje za dodelu sredstava iz budžeta opštine Inđija za 2017. godinu i to za projekte i programe udruženja, čije je delovanje vezano za sledeće oblasti od javnog interesa:

1. zdravstvena zaštita,

2. nauka,

3. zaštita životne sredine,  

4. zaštita životinja i 

5. drugi sadržaji koji doprinose ubrzanom razvoju 

opštine Inđija i afirmaciji građanskog aktivizma.

Ceo tekst potpisanog i overenog konkursa možete pronaći ovde.

Prilog: 1 - prijavni obrazac

Prilog: 2 - predlog programa projekta

Prilog: 3 - predlog finansijskog planaREPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

OPŠTINA INĐIJA

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Dana:12.04.2017. godine

Cara Dušana br. 1

I   N   Đ   I   J   A

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 98/13-Odluka US, 132/14 i 145/14), člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015) i člana 14. Odluke o Opštinskoj upravi opštine Inđija („Sl. list opština Srema“ broj 25/08, 23/09 i 30/11 i „Sl. list opštine Inđija“ broj 7/12, 5/14, 2/15 i 22/16), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija


O G L A Š A V AJAVNUPREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA

ZA IZGRADNjU PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA

NA K.P. 197 K.O. INĐIJA U NASELjU INĐIJA

Tekst oglasa možete pronaći OVDE.

Prilog: Urb projekat Savić Miloš Inđija Letač prezentacijaNa osnovu Odluke o raspisivanju konkursa za stipendiranje studenata za školsku 2016/2017. godinu, broj 67-2/2017-I od 28. februar 2017. godine, Komisija za dodelu stipendija objavljuje

 

K  O  N  K  U  R  S

ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA  ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU

Ceo tekst konkursa možete pročitati ovde.

Prilog: Odluka o raspisivanju konkursa

Prilog: Prijava na konkurs


Na osnovu Odluke o budžetu Opštine Inđija za 2017. godinu („Službeni list opštine Inđija“ br. 26/16), i člana 4. Odluke o subvencionisanju dela kamatne stope za kredite namenjene razvoju privrednih subjekata u Opštini Inđija („Službeni list opštine Inđija“ br. 05/17)

Predsednik opštine Inđija raspisuje

 

J A V N I    P O Z I V

BANKAMA ZAINTERESOVANIM  ZA KRATKOROČNO KREDITIRANjE MIKRO, MALIH I SREDNjIH PRIVREDNIH SUBJEKATA I PREDUZETNIKA  UZ  UČEŠĆE  OPŠTINE INĐIJA U SUBVENCIONISANjU DELA KAMATE NA KREDITE ZA OBRTNA SREDSTVA

OPŠTINA INĐIJA

PREDSEDNIK OPŠTINE

Broj: 401-27/2017-II 

Dana: 21.02.2017.godine 

Ceo tekst javnog poziva možete pročitati ovde.

Prilog: Javni poziv overen


12345678910...>>
e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
9 °C 1008 mb 87 % 4 m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
PitajteDirektore.aspx
http://www.kzmindjija.com
http://www.rfapv.rs/index.html
/upload/2017/Слике/Разно/Raspored DDK 17.jpg
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Google+ rss Mobilna verzija