REPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501-63/2017-IV-02

Dana: 13.12.2017. godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 20. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09), članom 2. i 3. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj rasparavi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 69/05) i članom 109. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik RS'', broj 18/16) daje sledeće:

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavamo vas da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje objekta za proizvodnju betona u severoistočnoj radnoj zoni na  katastarskoj parceli broj 7057/3  KO Inđija, na teritoriji opštine Inđija, od strane nosioca projekta ''GUMAPLAST'' d.o.o., iz Inđije, Vojvode Putnika broj 77.

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09), ovaj organ obezbediće  JAVNI UVID u predmetnu studiju o proceni uticaja u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, Cara Dušana broj 1, u periodu od 13.12.2017. godine do 04.01.2018. godine. Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu navedene studije i dostavi svoja mišljenja za vreme trajanja javnog uvida u pismenom obliku nadležnom organu.

JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA RASPRAVA o podnetoj studiji o proceni uticaja biće održana u konferencijskoj sali Skupštine opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, dana 09.01.2018. godine, sa početkom u 11.00 časova.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač studije.

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredineREPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam

komunalno stambene

poslove i zaštitu

životne sredine

Broj: 501-62/2017-1-IV-02

Dana: 29.11.2017. godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, na osnovu člana 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje: 

O B A V E Š T E Nj E

o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja

projekta na životnu sredinu

Nosiolac projekta JP „PUTEVI SRBIJE” iz Beograd, Bulevar kralja Aleksandra broj 282 podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju  Punkta za održavanje državnih puteva u zoni petlje „Inđija“ na katastarskoj parceli broj 2442/1 KO Novi Karlovci, na teritoriji opštine Inđija. 

Uvid u dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta moguć je u periodu od 10 dana od dana objavljivanja ovog oglasa i to od 29.11.2017. godine do 11.12.2017. godine, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Cara Dušana broj 1.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu dostaviti svoja mišljenja u pisanoj formi na adresu nadležnog organa, Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprava opštine Inđija, Cara Dušana 1, za vreme trajanja javnog uvida.

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredineREPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501-55/2017-IV-02-6

Dana: 15.11.2017. godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENjE

O donetom rešenju da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekta  „ISAFLEX“ d.o.o. iz Inđije, Golubinačka broj 120 sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat–izgradnja poslovno-proizvodnog objekta namenjenog proizvodnji sanitarne tehnike od plastičnih i metalnih delova sa upravnim delom na katastarskim  parcelama broj 7566/2, 7566/3 i 7565/1 KO Inđija, na teritoriji opštine Inđija. U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni objekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi I Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 114/08).

Predstavnici zainteresovane javnosti, organa i organizacija mogu izvršiti uvid, svakog radnog dana u vremenu od 9.00

-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Cara Dušana broj 1 i izjaviti žalbu na doneto rešenje Pokrajinskom sekretarijaru za urbanizam i zaštitu životne sredine  iz Novog Sada, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja putem ovog organa.

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredineREPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501-54/2017-IV-02-6

Dana: 01.11.2017. godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENjE

O donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekta Pavić Milivoja iz Inđije, Blok 44 Lamela A broj 1/15, sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje stambeno poslovnog objekta za tehnički pregled putničkih vozila na katastarskoj parceli broj 3220/1 KO Inđija. U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni objekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu. 

Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi I Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 114/08).

Predstavnici zainteresovane javnosti, organa i organizacija mogu izvršiti uvid, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Cara Dušana broj 1 i izjaviti žalbu na doneto rešenje Pokrajinskom sekretarijaru za urbanizam  i zaštitu životne sredine  iz Novog Sada, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja putem ovog organa.

Odeljenje za urbanizam,
komunalno stambene poslove
i zaštitu životne sredine12345678910...>>
e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
0 °C 1011 mb 93 % 3 m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
PitajteDirektore.aspx
http://www.kzmindjija.com
http://www.rfapv.rs/index.html
/upload/2017/Слике/Разно/Raspored DDK 17.jpg
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Google+ rss Mobilna verzija