Добродошли на званични сајт општине Инђија
javne nabavke
Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда
ЈНМВ бр. 39/2017 – Успостављање видео надзора у образовним установама на територији општине Инђија
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДГОВОР
18.01.2018. 11.00ч

ЈНОП број 12/2017 радова – Изградња саобраћајнице С1 и С2 (2. фаза) у радној зони број 15 у Инђији са хидротехничком инфраструктуром – Пројекат водоводне мреже (2. фаза – С2)
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДГОВОР НА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
- ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ
- ОДГОВОР ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 02
- ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ документације 02
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
09.01.2018. 10.00ч

ЈНМВ бр. 38/2017 - Набавка службених возила за потребе рада саобраћајне полиције са подручја општине Инђија
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДГОВОР
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
20.12.2017. 11.00ч

ЈНМВ бр. 33/2017 - Услуга мобилне телефоније
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
08.12.2017. 10.00ч

ЈНМВ бр. 37/2017 – Моторна горива за службена возила Општинске управе и других органа општине Инђија
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
01.12.2017. 10.00чjavne nabavke
Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда
ЈНОП бр. 11/2017 – Набавка камиона смећара и камиона кипера 4х4 путем финансијског лизинга на 60 месеци
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДГОВОР
- OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Завршена јавна набавка

ЈНМВ бр. 34/2017 – Постављање и изнајмљивање клизалишта за потребе Општине Инђија
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Завршена јавна набавка

ЈНМВ добара бр. 35/2017 – Намирнице широке потрошње за потребе Општинске управе општине Инђија и других органа општине, обликована у две партије
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Завршена јавна набавка

12345678910...

2017. godina

12.01.2017.
Сходно одредбама члана 51. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Председник општине Инђија је дана 05.01.2017. године Одлуком број 404-3/2017-II донео План јавних набавки за 2017. годину чија годишња вредност износи 1.256.195.714 динара без ПДВ-а.

Одлуку о доношењу плана јавних набавки за 2017. годину преузмите овде

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


09.02.2017.
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца ("Службени гласник РС", бр. 83/2015), Председник општине Инђија донео је дана 09.02.2017. године, под бројем 404-17/2017-II, ПРАВИЛНИК O БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ.

Ступањем на снагу овог Правилника престао је да важи Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке број 404-13/2014-II од 12.03.2014. године.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке преузмите овде


09.02.2017.
На основу члана 21. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), Председник општине Инђија донео је дана 09.02.2017. године под бројем 404-16/2017-II ИНТЕРНИ ПЛАН за спречавање корупције у јавним набавкама.

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама број 404-16/2017-II od 09.02.2017. godine преузмите овде


01.03.2017.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-3/2017-II од 27.02.2017. године извршена је прва измена и допуна Плана јавних набавки за 2017.годину која је дана 01.03.2017. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


03.03.2017.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-4/2017-II од 03.03.2017. године извршена је друга измена и допуна Плана јавних набавки за 2017.годину која је дана 03.03.2017. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


10.04.2017.
Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки за 2017. годину преузмите овде.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017. годину преузмите овде.


08.06.2017.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-6/2017-II од 31.05.2017. године извршена је четврта измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину која је дана 08.06.2017. године обајвљена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


13.07.2017.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-7/2017-II од 07.07.2017. године извршенe су измене и допуне Плана јавних набавки за 2017. годину.

Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки погледајте овде

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


06.09.2017.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-8/2017-II од 05.09.2017. године извршена је шеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину која је дана 06.09.2017. године обајвљена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


24.10.2017.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-9/2017-II од 18.10.2017. године извршена је седма измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


22.11.2017.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-10/2017-II од 20.11.2017. године извршена је осма измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


21.12.2017.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-11/2017-II од 21.12.2017. године извршена је девета измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija