Добродошли на званични сајт општине Инђија
javne nabavke
Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда
ЈН МВ услуга 16/2019 услуга – „Услуга осигурања - имовине, запослених и возила за потребе Општинске управе општине Инђија „
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДГОВОР
- Одлука о додели уговора
14.06.2019. 11.00ч

ЈН ППБОЈП услуга 1/2019 „Организација културне манифестације поводом градске славе Општине Инђија “Духови“ 2019 “
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ППБОЈП
- ОДЛУКА
- OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
03.06.2019. 09.00ч

15/2019 услуга – „Хемијско третирање комараца авио апликацијом и са земље (улично), по свим насељима на територији општине Инђија„
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
21.05.2019. 11.00ч

Набавка 29 пакета грађевинског материјала
- Обавештење о покретању набавке
- Тендерска документација
- ОДЛУКА
14.05.2019. 11.00ч

ЈН ОП број 2/2019 радова – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ – АТАРСКИ ПУТЕВИ.
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
22.04.2019. 11.00ч

12


javne nabavke
Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда
ЈНМВ број 10/2019 услугe – Израда пpojeктa caнaциje, затварања и ревитализације постојеће несанитарне и општинске депоније - сметилиштa y Инђији.
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору
Завршена јавна набавка

ЈН МВ добaра 12/2019 „Канцеларијски материјал, обликован у две партије и то за Партију 2: Тонери за штампаче и фотокопир апарате „
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДГОВОР
- ОДГОВОР 2
- Одлука о додели уговора
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Завршена јавна набавка

ЈН МВ добра 11/2019 – „Моторна горива за службена возила Општинске управе и других органа општине Инђија „
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДГОВОР
- Одлука о додели уговора
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Завршена јавна набавка

12345678910...

2019. година

18.01.2019.
На основу члана 51. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 55. став 1. тачка 3. Статута општине Инђија - пречишћен текст ("Службени лист општине Инђија", број 9/13 пречишћен текст и 7/18), а у складу са Одлуком о Буџету општине Инђија за 2019. годину ("Сл. лист општине Инђија", број 28/2018), на предлог начелника Општинске управе општине Инђија, Председника општине доноси Одлуку о доношењу Плана набавки за 2019. годину

Одлуку и табеларни приказ плана набавки за 2019. годину преузмите овде


18.01.2019.
На основу члана 51. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Правилника о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки ("Службени гласник РС", број 83/2015) и члана 55. став 1. тачка 3. Статута општине Инђија - пречишћен текст ("Службени лист општине Инђија", број 9/13 пречишћен текст и 7/18), а у складу са Одлуком о Буџету општине Инђија за 2019. годину ("Сл. лист општине Инђија", број 28/2018), на предлог начелника Општинске управе општине Инђија, Председника општине доноси Одлуку о доношењу Плана јавних набавки за 2019. годину

Одлуку и табеларни приказ плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


22.03.2019.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-13-2/2019-II од 22.03.2019. године извршена је прва измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


20.05.2019.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-13-4/2019-II од 20.05.2019. године извршена је трећа измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


12.06.2019.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-13-6/2019-II од 12.06.2019. године извршена је четврта измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija