javne nabavke
Naziv javne nabavke Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
ЈНМВ бр. 23/2017 – Набавка столица за трибине и подлога за тениски терен у Инђији
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
17.10.2017. 13.00h

ЈНМВ бр. 31/2017 – Производи за чишћење и одржавање хигијене
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
12.10.2017. 10.00h

ППБОЈП бр. 2/2017 - Одржавање софтвера „ИС ЛПА“ за потребе рада Општинске управе општине Инђија, Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода за период од 12 месеци
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ППБОЈП 2-2017
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ППБОЈП
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
02.10.2017. 10.00h

ЈНОП број 9/2017 услуга - Градски и приградски превоз на територији општине Инђија
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- Одговор по захтеву за појашњење
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Пречишћен текст
- ОДГОВОР
29.09.2017. 11.00h

ЈНМВ бр. 27/2017 - Набавка грађевинског материјала за интерно расељена лица са територије општине Инђија са услугом превоза до крајњег корисника
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- Одговор по захтевима за додатним информацијама
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
20.09.2017. 12.00h

12


javne nabavke
Naziv javne nabavke Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
ЈНМВ бр. 29/2017 – Изградња пешачке стазе у Љукову
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
- OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Završena javna nabavka

ЈНМВ бр. 30/2017 – Производи за чишћење и одржавање хигијене
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
Završena javna nabavka

ЈНМВ бр. 28/2017 - Стручни надзор над радовима на уређењу атарских путева на територији општине Инђија
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Završena javna nabavka

12345678910...

2017. godina

12.01.2017.
Shodno odredbama člana 51. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Predsednik opštine Inđija je dana 05.01.2017. godine Odlukom broj 404-3/2017-II doneo Plan javnih nabavki za 2017. godinu čija godišnja vrednost iznosi 1.256.195.714 dinara bez PDV-a.

Odluku o donošenju plana javnih nabavki za 2017. godinu preuzmite ovde

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2017.godinu preuzmite ovde


09.02.2017.
Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 и 68/15), a u skladu sa Pravilnikom o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca ("Službеni glаsnik RS", br. 83/2015), Prеdsеdnik оpštinе Inđiја dоnео је dаnа 09.02.2017. gоdinе, pоd brојеm 404-17/2017-II, PRАVILNIK O BLIŽЕМ URЕĐIVАNјU PОSТUPKА ЈАVNЕ NАBАVKЕ.

Stupаnjеm nа snаgu оvоg Prаvilnikа prеstао је dа vаži Prаvilnik о bližеm urеđivаnju pоstupkа јаvnе nаbаvkе brој 404-13/2014-II оd 12.03.2014. gоdinе.

Prаvilnik о bližеm urеđivаnju pоstupkа јаvnе nаbаvkе prеuzmitе ovde


09.02.2017.
Nа оsnоvu člаnа 21. Zаkоnа о јаvnim nаbаvkаmа ("Službеni glаsnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/15), Prеdsеdnik оpštinе Inđiја dоnео је dаnа 09.02.2017. gоdinе pоd brојеm 404-16/2017-II INТЕRNI PLАN zа sprеčаvаnjе kоrupciје u јаvnim nаbаvkаmа.

Intеrni plаn zа sprеčаvаnjе kоrupciје u јаvnim nаbаvkаmа brој 404-16/2017-II od 09.02.2017. godine prеuzmitе ovde


01.03.2017.
Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-3-3/2017-II od 27.02.2017. godine izvršena je prva izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu koja je dana 01.03.2017. godine objavljena na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2017. godinu preuzmite ovde


03.03.2017.
Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-3-4/2017-II od 03.03.2017. godine izvršena je druga izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu koja je dana 03.03.2017. godine objavljena na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2017. godinu preuzmite ovde


10.04.2017.
Odluku o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu preuzmite ovde.

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2017. godinu preuzmite ovde.


08.06.2017.
Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-3-6/2017-II od 31.05.2017. godine izvršena je četvrta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu koja je dana 08.06.2017. godine objavljena na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik RS“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2017. godinu preuzmite ovde


13.07.2017.
Odlukom predsednika opštine Inđija broj 404-3-7/2017-II od 07.07.2017. godine izvršene su izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu.

Oduku o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki pogledajte ovde

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2017.godinu preuzmite ovde


06.09.2017.
Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-3-8/2017-II od 05.09.2017. godine izvršena je šesta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu koja je dana 06.09.2017. godine objavljena na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik RS“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2017.godinu preuzmite ovde


e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
25 °C 1014 mb 44 % 2 m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
PitajteDirektore.aspx
http://www.kzmindjija.com
http://www.rfapv.rs/index.html
/upload/2017/Слике/Разно/Raspored DDK 17.jpg
http://www.sajamprivrede.starapazova.rs/
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Google+ rss Mobilna verzija